Mikolai Bertics Mihály honlapja

november 2012 hónap bejegyzései

SZOBORAVATÁS KOMÁROMBAN

Szoboravatás Komáromban 2009. augusztus 20.

 …AVAGY A KISEGÉR MESÉJE

Fabula

(A szlovák külügyminiszter diplomatáknak adott tájékoztatása szerint a magyar köztársasági elnök beutazása közelebbről meg nem nevezett veszélyekkel járna Szlovákia számára. 2009. 08. 20 )

* * *

Az egyik fagyos, téli éjszakán egy buddhista láma egy félig megdermedt egeret talált a küszöb előtt. Megsajnálta, magához vette, megmentette a fagyhaláltól, és megengedte neki, hogy ott maradjon nála. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A KÍNAI VÍZHORDÓ

Egy kínai vízhordó embernek volt két nagy cserépedénye. Annak az iga szerű botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott.
Az egyik edényen volt egy repedés, amin útközben csöpögött, folyt a víz, míg a másik edény tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított.
Mire a vízhordó a pataktól a házig ért, a hosszú ösvényen végig, a megrepedt edény már csak félig volt vízzel.
Ez így ment minden nap, hosszú éveken át – a vízhordó már csak másfél edény vízzel ért haza a patakról.
Természetesen a tökéletes edény büszke volt magára, a kifogásolhatatlan teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta azt, amire TEREMTETTÉK. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

VAN ÚT…

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

„Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja”  (Példabeszédek 16: 25)

Mennyire ráillik a fenti idézet az emberi igazságra, a könnyelmű kijelentésekre, és azokra az emberekre, akiknek általában csak az számít, hogy ők maguk mit tartanak igaznak, helyesnek, miközben másoknak még a legalapvetőbb szükségleteiket is figyelmen kívül hagyják.
Mennyire ráillik a fenti idézet azokra, akik azt állítják magukról, hogy „igazságosak”, hogy tisztelik országunk törvényeit és irányadó mértékeit, ámde lépten-nyomon igyekeznek kibújni azok alól. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

MAGYAR HÍRMONDÓ 1781.

…A CIGÁNYOK IS MIND HELYBEN LAKÓ GAZDÁKKÁ TÉTESSENEK!

Az Erdélyben lakó nem kicsiny számú cigány nemzet, melynek nagyobb része télben földbe ásott kalibákban lakik, a békák megszólalásával pedig azoknak elfagyásokig szerteszéjjel jár, most az uralkodó felségnek parancsolatjából Erdélynek minden tartományában számba s jegyzőre vétetik. A felírásban arra vagyon vigyázás, hogy ezen nemzetben minden házigazdák feljegyeztessenek, házok népének számára s vallásra nézve. Csak alig, ha e mostani felírásban arra nincsen erányozás, hogy a cigányok is mind helyben lakó gazdákká tétessenek. Mely valóban igen kívánatos dolog. Hány jó munkás, tehetős adózó gazdák váltanak e nemzet közül Magyarországon azólta, miólta másokkal egyenlő rendbe vétetett? …”

A Magyar Hírmondó 1781. március 21-i számából.

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése.

MORGOLÓDÓ

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Mintha nem működne rendesen ez a világ. Napok óta morgolódom; a parkolóban hely és jegyhiány miatt, az ÁBC előtt mindenkit leszólító-, cigit, vodkát kínáló szatyorosok miatt, a boltban a kiszolgálás miatt, az árcédulák miatt, a fagyott felvágott miatt, a bankban a lassú ügyintézés miatt, a biztosítónál a ravasz csúsztatások miatt, az okmányirodában a bürokrácia burjánzása miatt, az orvosi rendelőben a soron kívül besurranó kiváltságosok miatt, az utcán a fogam alatt recsegő por miatt, a kiborított és széttúrt szemeteskuka miatt, és még sorolhatnám.
Olyan, mintha minden csak hasonlítana az igazira, de nem az. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A FEKETE LOVAG

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Olvasás közben mielőtt bárki a gondolatait és a képzelőerejét a cím alapján engedné szabadjára és „jobbnál jobb” érzéki jelenetekre asszociálna, mint amilyeneket a Lovagregény, a La Mancha lovagja, vagy a Gyaloggalopp filmekben látott, közlöm, hogy kissé hátrább tekintve a történelembe, inkább a lovagkor szépségeit és küzdelmeit tartsa most szem előtt!
A minap hosszabb, és gyümölcsöző beszélgetést folytattam egy régi ismerősömmel, aki azt követően meggyőződéssel jelentette ki, hogy nekem megértetni magamat az emberekkel, a világgal, meddő kísérletezés; mert, aki engem értene az ritka, mint a fehér holló. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A PRÉDIKÁTOR

Dan Gheno képe.

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Ég tudja honnét keveredett oda, egyszer csak karjait széttárva, mint élő feszület állt szemben az éneklő körmenettel és megállásra intette a sokadalmat. A meglepő látványtól megtorpant a menet eleje és az énekszó is teljesen elnémult.
– Testvérek! – kiáltotta torkaszakadtából. – Ne feledjétek, hogy a legfőbb isteni ige a szeretetet, a könyörületet, a megbocsátást hirdeti. Ezért bizony mondom néktek, hogy a hangzatos körmenet helyett széledjetek szét ebben az anyagias, bűnös városban és keressétek meg a szegényeket, a rászorultakat, a nyomorultul élőket, akiken testvéri kötelességetek segíteni. Ezáltal nyertek csak igaz bebocsátást Isten országába, testvéreim, mert köztudott, hogy ma is nagyon sokan nyögik az ÉLET keresztjét; nyomorognak, szenvednek, éheznek és pusztulnak el (gyermekek is) sanyarúbb körülmények között és igaztalanabb vádakban, mint Pontius Pilatus helytartóságának idején Krisztus. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HITKÉRDÉS

Egy tapasztalt hegymászó, hosszas felkészülés után, elindult a hegycsúcs meghódítására. A helyszínre ért, mögötte, lent, távoli házak, utak mosódtak el a ködös mélységben, előtte pedig kihívó sziklagerincek emelkedtek büszkén a felhők fölé. Felszerelkezett, és egyre magasabbra jutott. A sikeren, a dicsőségen senkivel sem szándékozott osztozni; csakis magának akarta, éppen ezért társak nélkül vágott neki a magaslatoknak.
Minden úgy ment, ahogyan eltervezte; a pillanatnyi sikerélmény, a természet szépsége szinte elkábította. Bár a nap már átfordult a hegygerincen és tábort kellett volna vernie, hogy kipihenje addigi fáradalmait és erőt gyűjtsön a következő napra, mégsem állt meg, nem kezdett sátrat verni, hanem úgy döntött folytatja. Ám a bércek közt hamar nő az árnyék, a nap a következő hegygerinc mögött úgy lebukott, hogy észre sem vette. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Tojástitok

 

A kakas begurít egy strucctojást a tyúkólba és így szól:
– Nem akarok senkit kritizálni, csak azt szeretném megmutatni nektek, máshol hogyan dolgoznak.

A fenti humoron túl van, aki komolyan gondolja a tojás ügyet, és saját tápból állítja elő a “TERMELŐI TOJÁS”-t.  Ezt nemrég olvastam egy autóra felírt ajánlatban.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

RaBszódia

    Mikolai  Bertics  Mihály

   Történelmi tényfeltáró irodalom

   Szerzői kiadás

   ISBN 963 640 060 1

   A Beregi Gazdakör,
Népfőiskola És Független Alkotók  Társulata
támogatásával.

   A grafikákat készítette: BERNÁTH SÁNDOR

                 Készült a Bereg-Press BT. nyomdájában. 1999

Részletek a könyvből: Egy kattintás ide a folytatáshoz....