Mikolai Bertics Mihály honlapja

február 2013 hónap bejegyzései

TRANSZCENDENCIA

– Jegyzet –

TranszcendenciaAhogy az évek múlnak, a templomok áhítatában nevelt, kamaszként pedig a darwinizmussal, materializmussal beiskolázott, majd a sokoldalúan fejlett szocialista társadalomban ébredő örök lázadó, őszülő fejjel, vallástörténetből, másoknak dolgozatokat író, a napok robotjába időnként belefáradó ember, elkezdi keresni az utat az öröklét felé.
Az  agyába egyre inkább belefészkeli magát a sokat vitatott-, elfogadott és tagadott gondolat: Van-e lélek? Valós-e a lelkek halhatatlansága? Fontossá válik a kérdés: Mi az, ami összetartja a Világot? Egy kattintás ide a folytatáshoz....

NAGYBÖJTI IDŐK

– Jegyzet –

evésFebruár közepén elkezdődött a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt. Ez bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét az első vasárnap előtti szerdától számolták, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

FŐHAJTÁS…

kommunizmus02A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK

– Mikolai Bertics Mihály jegyzete –

Szomorú gyásznap áll előttünk. Az emlékek fájdalma annyira mély, és olyan nagy, hogy nem lehet csupán egyetlen napon kifejezésre juttatni. Éppen ezért, már napokkal előtte gyászba kell öltöztetnünk lelkünket és rá kell hangolódnunk e szomorú emlékek felidézésére. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HALLGATOM A RÁDIÓT 3.

hallgatom a rádiót

Teszek-veszek a dolgaim közt és hallgatom a rádiót – az MR1 adót. Amikor a bemondó még így mondta be (a szoc-lib kormányzás alatt), hogy: EMEREGY, ezen a mondókáján mindig kiakadtam. Régebben Kossuth Rádió – Budapest volt a becsületes neve. De az „ügyeletes politika” ezt is megváltoztatta – talán épp Kossuth neve miatt – és attól kezdve, ott a székes fővárosban, Budapesten már nem volt hajlandó kimondatni és kimondani sem azt a szót, hogy „MAGYAR”, ami a Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A MAGYAR FÁJDALOM SZOBRA

Debrecen 2013 03xx

Magyar Fájdalom szobor

Mindenek előtt, álljon itt két mondat egy 1977-ben kiadott könyvből:

“A park közepén a volt országzászló talapzat, valamint a “Magyar fájdalom” c. irredenta szobor talapzata áll. Lebontásuk időszerű lenne.”

1920 június 4-én írták alá az első világháborút lezáró Párizs környéki békerendszer részeként a trianoni békediktátumot. A döntéssel a történelmi Magyarország területének kétharmada és lakosságának fele a szomszédos országokhoz került. E becstelen döntés alapjaiban meghatározta a magyar külpolitikát a két világháború között. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

AZ ÉN HAZÁM…

Nag_Magyarorszag

MAGYARORSZÁG

„…Az én hazámban van minden, ami a szemnek kedves. Vannak égbe nyúló bércei, tetejükön örök hóval, vannak csendes, paradicsomi szépségű völgyei, titokzatos tengerszemekkel, rengeteg erdői, bennük rég elmúlt, regényes lovagkor elomló várromjai. Vannak száz meg száz mérföldre terjedő sík pusztaságai, hatalmas folyamai, kristálytiszta patakjai. Földje megtermi a világ legjobb búzáját, borát, s aranyat, ezüstöt és sót ásnak ki mélyéből… Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Rákosi Viktor

Rákosi_Viktor

Rákosi Viktor (1860-1923)

1860. szeptember 20-án született a Zala megyei Ukkon, nagybirtokos család gyermekeként, szülei Kremsner János (aki családi nevét 1867-ben gyermekeivel együtt változtatta Rákosira) és Vogel Anna 1862-ben tönkrementek a mezőgazdasági válság következtében. Ezután Erdélyben, Gyergyóditróban nevelkedett bátyjánál Rákosi Bélánál, aki orvos volt, majd 1871-től Pesten tanult a piaristáknál.
Újságíróként előbb a Nemzeti Hírlap, majd a Pesti Hírlap hasábjain jelentek meg írásai, 1881-től pedig bátyja, Rákosi Jenő lapjánál, a Budapesti Hírlapnál lett belső munkatárs. 1894-től a Kakas Márton című lap szerkesztője. 1891-től tagja a Petőfi Társaságnak, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

EGY KIS TÖRTÉNELEM

usa szabadságszobor– Mikolai Bertics Mihály jegyzete –

Abraham Lincolnt 1846-ban választották be a Kongresszusba.
John F. Kennedyt 1946-ban választották be a Kongresszusba.
Abraham Lincolnt 1860-ban választották elnökké.
John F. Kennedyt 1960-ban választották elnökké.
Mindketten Egy kattintás ide a folytatáshoz....

AZ ÜRES VIRÁGCSERÉP

üres_virágcserép– népmese –

Egyszer, nagyon régen élt egy bölcs és boldog horka (horka, karchász: a magyar törzsszövetség rangban a 3. méltóság, a honfoglalás után alakult ki, s egy törzsön belül öröklődött). Csupán egy bánata volt: hogy nem születtek gyermekei.
Sokat gondolkodott, törte a fejét, hogyan tovább, mitévő legyen örökös-, és gondviselő nélkül? Aztán támadt egy ötlete:
– Kiválasztom a horkaság legbecsületesebb gyermekét és örökbe fogadom – határozta el, és cselekedett is, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A BÖJT

böjtEngedtessék meg nekem itt, hogy néhány gondolattal illessem:
Az ex-Beatles tag –Paul McCartney és neves követői (Bryan Adams, Kevin Spacey, Doris Day, Alec Baldwin, Chris Martin, ismert brit szakácsok) felfedezni vélték azt, amit keresztény kultúránk már több mint ezer éve ismer és hagyományként, értékrendként őriz is. Egy kattintás ide a folytatáshoz....