Mikolai Bertics Mihály honlapja

február 2013 hónap bejegyzései

HAMVAZÓSZERDA

hamvazoszerda01

…Porból vagy és porrá leszel!

Vége a farsangolásnak, a mulatságoknak, eljött a böjt ideje. Húshagyó kedd után, ma van Hamvazószerda, a negyvennapos böjt kezdete, melynek idején nem szabad húst fogyasztani, ha lehet naplementéig.
A Hamvazószerda keresztény ünnep, a farsangi időszak utáni első nap, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények (akik a szokást a zsidó hitvilágból vették át) vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás). II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás Egy kattintás ide a folytatáshoz....

MEGMONDÓEMBER

megmondóemberx

Szocialista szórólap 2004-ből.

Sokan úgy tartják, hogy a társadalom megosztott – kétfelé szakadt, jobb- és baloldaliakra. Lehet, hogy én más szemszögből látom a világot, benne a hazai helyzetet is, ezért képzelem úgy, hogy már rég nincs jobb- és baloldal. Nekem úgy tűnik, hogy nem vízszintes a társadalmi megosztottság, a szakadás, hanem függőleges: “lent” és “fent” létezik csupán. A történelmi korszakok is rég összemosódtak bennem, és arra a felismerésre jutottam, hogy országlásunknak utóbbi ezeréves múltját az “Árpád-háziaktól a senkiháziakig” eltelt évek határolják be. Nos, az egy tőről sarjadt, de függőleges síkra szakadt politikai elitünk is váltakozó pozíciót tölt be: egyszer fent, majd egyszer lent.  Csupán egy bennük a közös, hogy a bolseviki lelkiség Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HALLGATOM A RÁDIÓT 2.

hallgatom a rádiót

EMEREGY

Teszek-veszek a dolgaim közt és hallgatom a rádiót – az MR1 adót. Amikor a bemondó még így mondta be (a szoc-lib kormányzás alatt), hogy: EMEREGY, ezen a mondókáján mindig kiakadtam. Régebben Kossuth Rádió – Budapest volt a becsületes neve. De az „ügyeletes politika” ezt is megváltoztatta – talán épp Kossuth neve miatt – és attól kezdve, ott a székes fővárosban, Budapesten már nem volt hajlandó kimondatni és kimondani sem azt a szót, hogy „MAGYAR”, ami a rövidítésből következne: Magyar Rádió 1. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Ószabó István

Ószabó István_x

Ószabó István

Balmazújvárosban született és járt gimnáziumba is, majd népművelőként Szatmárba került, ahol több mint tíz évig élt. Innen Debrecenbe költözött, ahol jelenleg is irodalmárként tevékenykedik.
“Életem egyetlen, mindent eldöntő szerencséje talán, hogy oda születtem, ahol gyermekkorom eltelt: ez a Duna keleti partja felőli kis ország, az alföldi sík; ebből is szülőföldemhez, a Hortobágyhoz köt minden. Mintha csak ennyi volna Magyarország: gyarmat a hazán belül; közepetájt a Tisza folyik. A fehér szikföld, a Puszta: – idejétmúlt, (anakronizmus, mondhatják). Számomra, maga a jelenidejű túlvilág. Visszatértem, megkerestem a tisztást, a régi áldozóhelyet, amit még nem foglaltak le, hogy ott templomot, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

AZ ÜVEGKÖVES KARKÖTŐ

karkötő– Mikolai Bertics Mihály jegyzete –

A tanárnő ott állt ötödikes osztálya előtt a legelső tanítási napon és valami olyat mondott a gyerekeknek, ami nem volt teljesen igaz. Mint a legtöbb tanár, ő is ránézett diákjaira és arról biztosította őket, hogy egyformán szereti majd mindnyájukat. Ez azonban annál is inkább nem így volt, mivel az első sorban a padba süllyedve egy Gábor nevű kisfiú ült. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

BALÁZSOLÁS

Balázsolás

Keresztbe tett gyertyák…

Február hó bővelkedik a jeles napokban: például az időjósló Gyertyaszentelőt követő Balázs-naphoz is népszokások kötődnek. Már a legrégibb kalendáriumok is számon tartották Balázs püspök napját, aki a kora középkortól a torokbajok orvosaként, az éledezni kezdő növények, a jószágok patrónusaként Európa-szerte nagy tiszteletnek örvendett.

Szent Balázs Krisztus u. 316 körül szenvedett vértanúhalált. Szülővárosában, az örményországi Szebasztéban eredetileg orvosi gyakorlatot folytatott. Mivel vallásos életet élt és a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki sebek behegesztésére is, a következő püspökválasztás alkalmával a város püspökévé Egy kattintás ide a folytatáshoz....

GYERTYASZENTELŐ

gyertyaszentelo

Kun Fruzsina: Gyetyaszentelő Boldogasszony

Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, katolikus ünnep, február 2-án, amikor a közösség Jézus bemutatását ünnepli. Amióta december 25-ére került Jézus születésének ünnepe, azóta február 2-án tartják meg a gyertyaszentelés ünnepét. Jézus bemutatásának ünnepe ez a nap. Az ünnep egyben Szűz Mária megtisztulásának ünnepe is, mert a zsidó törvények szerint Mária bemutatta gyermekét a templomban és bemutatta a tisztulási áldozatot.
Mária negyven nappal Jézus születése után bemutatta a jeruzsálemi templomban a gyermekét. Ekkor a jelenlévő idős Simeon, Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte a Gyermeket. Innen a fény, (a gyertya), és innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya és a gyertyaszentelés szokása is. Egy kattintás ide a folytatáshoz....