Mikolai Bertics Mihály honlapja

november 2013 hónap bejegyzései

ADVENT

Advent_Wreath_1– Első vasárnap –

Advent első vasárnapja van. Az advent  szó jelentése: „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, vagyis: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el értelmét. Régebben egyes vidékeken „kis böjtnek” nevezték ezt az időszakot.
E napokban, amikor Jézus születését várjuk, cselekedjünk mennél több jót! Söpörjük ki lelkünkből a Sátán mérgét, azaz minden haragot és gyűlöletet. Amennyire lehet, tisztítsuk meg lelkünket, hogy a születendő Megváltó semmi kivetnivaló szennyet, romlást, takargatott szemetet ne találjon bennünk. Éljünk mindenkivel békességben: akiről tudjuk, hogy haragot tart, azzal próbáljunk megbékélni, hogy nyugodt lelkiismerettel közeledhessünk a születendő Egy kattintás ide a folytatáshoz....

SZENT ANDRÁS NAPJA

szent-andras

Szent András

“Aki böjtöl András napján,
Vőlegényt lát iccakáján.”

A november hónap utolsó napján, Szent András napját ünnepeljük. András, Jézus tanítványainak egyike volt. A keresztényüldözés idején Néró császár helytartója, egy ferde-, “X” alakú keresztre (melynek szárait átlósan ácsolták össze, nem úgy, mint Jézusét) kötöztette, hogy lassú halállal haljon meg. A vértanú a legenda szerint, két napi szenvedés után, november 30-án adta át lelkét a Teremtőjének. András kínszenvedésének eszközét, a ferde szárú keresztet még napjainkban is András-keresztként emlegetik.
Szent András napja már az advent kezdete, amely beleesik a téli napforduló időszakába. A római katolikus templomokban, ezen a napon a pap felolvassa az év fontosabb történéseit, többek között az esküvők és születések számát is.
Többféle hiedelmek és szokások Egy kattintás ide a folytatáshoz....

JEJE KÖSZÖNTÉSE

Jeje 01_y

Jeje, a nővérem

– nővéremnek –

Egy szál virág – és szóljon az ének –
éljen sokáig minden Erzsébet!
Istenem, most tárd fölé kezed,
éltesd az én Erzsébetemet!

Csillagokról-csillagokra lépve,
két szemembe finom pára száll,
ősz álmaim örök dallamában
összefolyik az a régi nyár.

Mikor keze – szenteltvízbe mártva –
rebbent-madár mozdulata ért, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

CSAK A VELLA NYELE…

Csak a vella nyele– mosoly –

Történt egyszer, hogy Áron bácsi, Gyimesbükkről Pestre utazott a rokonokhoz, látogatóba, és arra a kis időre, amíg távol volt, Ábel fiára bízta az istenhegyi esztenát valamint az egész gazdaságot. Ahogy vissza tért, a fiú már várta a lovas kocsival a vasútállomáson.

Elindultak hazafelé és beszélgetni kezdtek. Azt kérdezte az öreg:
– Oszt, minden rendben volt, Ábel fiam? Egy kattintás ide a folytatáshoz....

IGAZ TÖRTÉNET

Igaz történet

Sir Alexander Fleming

Volt egyszer egy szegény skót földműves, Flemingnek hívták.
Egy napon, miközben a földeken járt, dolgozott, segélykiáltást hallott a közeli mocsárból. Odaszaladt a láphoz. Egy rémült fiút talált ott, derékig elmerülve a fekete iszapban, aki kiáltozva próbálta kiszabadítani magát.
Fleming egy percig sem habozott, megmentette a fiút a mocsárhaláltól.
Másnap díszes lovas kocsi gördült be a skót földműves szegényes portájára. Elegáns, nemes ember szállt ki belőle és a megmentett fiú apjaként mutatkozott be.
-Szeretném megfizetni és megköszönni, hogy megmentetted a fiam életét – mondta.
– Nem fogadhatok el fizetséget azért, amit tettem – válaszolta a skót, és egy szerény Egy kattintás ide a folytatáshoz....

TEMETŐBEN

temetőbenEgy ember nagyon félt a szellemektől, éjszaka mégis a temetőn keresztül kellett átmennie. Nagyon óvatosan lépkedett, amikor egyszer csak éles kopácsolást hallott. Közelebb érve látta, hogy az egyik sírnál valaki a sírkövet vési.
– A francba, a szívbajt hozza rám… Mit csinál itt maga az éjszaka közepén?
– Elírták a nevemet, azt javítom.

MINDENSZENTEK NAPJA

mindenszentekxA mindenszentek napja (latinul Festum Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztények november 1-jén ünnepelnek. Az ünnepet 741-ben, III. Gergely pápa idején vezették be a megemlékezés napjaként. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.
A mindenszentek napja nem tévesztendő össze a halottak napjával, amit 998 óta tart meg az egyház a következő napon, azaz november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. Szent Odiló Clunyi bencés apát 998-ban vezette be emléknapként. Később a bencés renden kívül is ünnepnappá vált, és a 14. század elejétől a katolikus egyház egésze átvette. Estéjét a halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan szólnak a harangok Egy kattintás ide a folytatáshoz....