Mikolai Bertics Mihály honlapja

február 2014 hónap bejegyzései

PORAIMBAN

poraimban xOtt leszek majd az út menti fákban,
ahol a lomb össze ér,
csokrot köt a hajnal fénytörése
puszpángból, ha fúj a szél.

Puha, gyöngéd hullámzással,
illattal áraszt el engem,
bűn és titok felfedése
nyílik ki tenyeremben.

Derékig ér ott az álom,
nem akar kővé lenni,
– szélmalom csapkodó szárnya –
őt kell majd eltemetni. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

EMLÉKEZZÜNK!

kommunizm_aldozat_2014– a kommunizmus áldozataira –

Az 1989-es rendszerváltás óta eltelt egy emberöltőnyi idő, egy negyedszázad és mára felnőtté vált egy új korosztály, amely szerencsére (a szabadság-szerető szülőknek és nagyszülőknek köszönhetően) egy demokratikusabb időszakban nevelkedhetett. Ők már csak tőlünk tudhatják meg, hogy miként éltünk – közel fél évszázadon át – a sátáni veres csillag árnyékában. Beszélgessünk gyermekeinkkel, unokáinkkal, és mondjuk el nekik az igazat.

A kommunizmus egypárt-rendszerű diktatúra-, a törvényi szintre avanzsált állami terror időszaka volt. A rettegett korszak éveiben az osztályharc véres valósággá lett; bárki internáló táborba, börtönbe vagy akasztófára kerülhetett, még a kommunista vezetők is. Az elvtársak (a legfelsőbb szinten) maguk írták a kulákok-, az osztályidegenek-, valamint Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A LEGVITÉZEBB HUSZÁR – 1.

Simonyi_óbesterx

Simonyi József (1777–1882).

Simonyi óbester

Simonyi József (1777–1882), a nagykállói mészárosmester fia, aki gyermekfejjel huszárnak állt és az 1788–89. évi török, majd a francia forradalmi, végül a napóleoni háborúk idején (wagrami, lipcsei csata) bámulatos vitézségével tiszti kinevezést, majd báróságot nyert és ezredesi rangot ért el. 1828-tól négy évig vizsgálat folyt ellene, megfosztották rangjától s több évi várfogságra ítélték, hogy miért, az máig sincs tisztázva. A börtönben halt meg. A néphagyományban mint „a legvitézebb huszár” él,
anekdoták, katonatörténetek tartják fenn emlékét, amelyek bátorságát, leleményességét, humorát és emberségét váltogatva emelik ki. Népszerűségéhez nagyban hozzájárultak irodalmi alkotások is: Jókai regénye, Bucsánszky verses ponyvakiadványa. Személyéhez kapcsolódva él a hagyományban régi huszáranekdotáink egész sora. – Irod. Nagy Pál:
Vitézvári báró Simonyi Jó’sef … élete leírása (Pest, 1819); Jókai Mór: A legvitézebb huszár (Pest, 1856); Vitézvári báró Simonyi József obester-generális élete, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ÁTLAGEMBER-3.

Átlagember_3

Ferenczy Károly – padon ülő férfi

A háttérből figyelő átlagember vagyok, a kispadon kuporgó, fejét kezébe temető, néha csak az ujjai közül kipislogó, soha nem babérra törő, szürke eminenciás. Teremtéskor fa szerettem volna lenni, amiből bölcső, ház, istálló, jászol, bárka, kereszt, vagy koporsó készül. Terebélyes fa az útszélen, amit ősszel (ha már fölösleges a lomb, az árnyék), csak úgy, egyszerűen balta élre vágnak, tűzre dobnak és melegednek nála az emberek.
Jelentéktelen, de egyszersmind óriási jelentőséggel bíró fa. Viszont itt és most, a Teremtő akaratából, minden jó és rossz tulajdonságokkal megáldott racionális lény vagyok; átlagember, csupa szem és fül… csupa hallgatás.
Voltam eleven gyermek, egyszerre cserkész és kisdobos. Majd lettem tömeghalmazú Egy kattintás ide a folytatáshoz....

IN MEMORIAM: FRENCZEL BERTALAN

Frenczel Bertalan

Frenczel Bertalan 1929-2014.

Isten alázatos szolgája voltál e Földön, s küldetésed szerint tanítottál, neveltél minket, utódnemzedéket is. Virágzott a “Tiszahát”, zengett a vers, az ének. Hogy mennyire voltunk jó tanítványaid arról már csak a Teremtő előtt tehetsz tanúságot, hiszen göröngyös utadnak a végére értél, letetted az evilági keresztedet és ott állsz a Megváltó Színe előtt, ahol hitünk szerint, megmérettetik minden ember.
Lehajtott fővel, fájó szívvel emlékezünk rád: a jó tanítóra, a lelkészre, és az igaz barátra. Imádkozunk, hogy Isten adja meg neked azt, amiért mindig is éltél – fogadjon be Égi Országába!
Szép emlékezetként pedig felidézzük alábbi soraidat, gondolataidat:

MI ATYÁNK

(Vibrál a lét… Ki vagy Te? A nagy titok…) Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ELMENT EGY TANÚ

041

Nagy Lajos 1926-2014

…Istenéhez, és viszi magával mindazoknak a megpróbáltatásoknak a terheit, amelyek itt e Földön érték. Viszi az ő tanúvallomásait fel a nagy, közös Őstudatba, hogy örökre megőrződjenek mindenki számára, ami vele, s velünk történt.
Nagy Lajos bácsit ezentúl hiába keressük szőlőlugasos, virágoskertes házánál (Dobozon), mert elköltözött: lelke a Teremtőjénél, teste pedig a dobozi temetőben lakozik már. Baráti ölelését, mosolyát csak felidézésből, emlékeinkből élhetjük meg. Isten hívó szavára ment, hogy ezek után, örök időkig az égből figyeljen ránk.
Mi, emberek az életünk során szüntelen arra törekszünk, hogy valami nyomot hagyjunk magunk után ezen a földön. Így élt ő is 87 éven át: dolgozott, családot alapított és megvívta a saját harcát korszakunk vörös sárkányával. 1958. január 5.-én (32 évesen) tartóztatták le, az 56-os események után, a “népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tevékeny részvétel” vádjával.  Első fokon 5 évet, másod fokon Egy kattintás ide a folytatáshoz....