Mikolai Bertics Mihály honlapja

augusztus 2014 hónap bejegyzései

ÚJ KENYÉR

Új kenyér ünnepeAugusztus 20-a a magyar nép egyik nagy ünnepe. István megkoronázását, a keresztény állam megteremtését, első királyunk szentté avatását, és nem utolsó sorban az új kenyeret, az aratás végét is ünnepeljük ezen a napon.
Az új kenyér ünnepe valójában gazdag mezőgazdasági hagyománykört idéz fel. Az aratóünnep az egész magyar nyelvterületen ismeretes, látványos közösségi jellegű szokás, amely a középkorig nyúlik vissza. Különböző változatai ismeretesek, főbb mozzanataiban azonban országosan megegyezik: az aratás befejezése után a részes-aratók búzakalászból, mezei virágból csigaszerű, korona vagy koszorú alakú aratókoszorút (ritkábban búzababát) fontak, és ünnepélyes menetben a földesúr, tiszttartó vagy a gazda elé vitték. Az aratókoszorút kézben, rúdon vagy fejre helyezve hordozták. Vivőjét bőségvarázsló, esővarázsló célból bőségesen megöntözték, lelocsolták. A gazda megköszönte az aratókoszorút, majd áldomást ittak. Gyakran étellel is megvendégelték az aratókat, s a vendégség rendszerint tánccal fejeződött be. Az aratókoszorút Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ÁLLAMALAPÍTÓNK

szent-korona-festmény-wAz 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.
Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává koronázása előtt, 1031-ben egy vadászat alkalmával vadkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt. Így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád-nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sőt Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ÜNNEPI MOSOLY

evésSzent István napja, s az új kenyér ünnepének alkalmával sokan felkeresték az egyik kisvárost a környékről. Miután elhúzódott a megemlékezés, a világi szónokok beszéde, a papok nagyon megéheztek. Egyikük megkérte a kenyérszentelő társukat, hogy amennyire csak lehet, fogja rövidre a szertartást, a szent beszédet. Mivel már ő is éhes volt, nem sokat kérette magát. Pár bevezető szó után következett a prédikáció, amely így hangzott:
– Kedves híveim! Tavaly, amikor ugyanezen a helyen prédikáltam nektek Szent István életéről és az Ő csodáiról, mindent elmondtam, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

NagyboldogasszonyAugusztus 15. Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja, egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe. Az ünnep nyolcadába Szent István napja is beleesik – nem beszélve arról, hogy az aratás után végre a falusi nép szusszanhatott egyet. A magyar egyházi év egyik nagy ünnepi időszaka ez.

Részletek Szent Melitó, Szárdesz püspökének könyvéből

Mikoron tehát a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus az egész világ életéért szegekkel átverten a keresztfán függött, látta, hogy a kereszt tövében ott áll Anyja és János evangélista, akit minden más apostolánál inkább szeretett, mert ő volt az egyedüli közöttük, ki testében megőrizte a szüzességet. Meghagyta akkor néki, hogy gondja legyen Szűz Máriára, ezen szavakban: “Íme, a te Anyád”; majd odafordult Anyjához: “Íme, a te fiad”. Attól az órától fogva Istennek Szent Anyját János különös gonddal vette körül, egészen addig, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ÁLLÁSKERESŐ

eszemEgy magyar munkanélküli, (jelenleg “álláskeresőnek” nevezik, kikozmetikázva a politikailag kellemetlennek hangzó szót) Budapesten, már majdnem éhen halt; végső kétségbeesésében elment a német követség elé, és egy darab száraz kenyérre elkezdte rákenni a kutyasz@rt – mert abból van itthon bőven.
Meglátta a nagykövet, és lerohant hozzá:
– Ember, mit csinál?!
– Nagykövet úr, éhes vagyok, Egy kattintás ide a folytatáshoz....