Mikolai Bertics Mihály honlapja

december 2014 hónap bejegyzései

BOLDOG KARÁCSONYT!

karácsony_2013Karácsony szent ünnepe van, a Megváltó születésnapja, a gyermek Jézus születésének ünnepe.
„…az Úr fog nektek jelt adni: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek…” / Ézsaiás 7:14 /
„…Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!…” / Ézsaiás 9:5 /
„…Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba…” /Mikeás 5:1 / Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT 4. VASÁRNAPJA 2014.

advent 4. vasárnapA negyedik gyertya meggyújtása a legnagyobb titokra irányítja figyelmünket arra, hogy Jézusban beteljesedtek Izajás próféta szavai: “…mert Ő az Emmanuel, a velünk lévő Isten.”
A történelem folyamán a láthatatlan Isten többször és többféle módon kapcsolatra lépett az ő teremtményeivel. Ezekről a kapcsolatokról sokat megtudhatunk az Ószövetségi Szentírásokból. A láthatatlan Isten, Fiában Új szövetséget kötött az emberrel, amikor látható alakban, hús vér emberként megjelentette őt közöttünk. Így Jézus valóban Emmanuel, mert általa az Isten mindig velünk van – minden pillanatunkban, minden döntésünkben, minden nehézségünkben, minden aggodalmaskodásunkban, és velünk van örömeinkben, boldogságainkban is. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A MESSIÁSHOZ

IM000562.JPG– gondolatok a hadifogolytáborban –

Jöjj Megváltó, szárítsd föl
szemünkből a könnyet;
bús magyarok volnánk, s nem
napkeleti bölcsek.

Jászolodhoz nem viszünk
mirhát, tömjént, kincset.
Épp most ölel halálra
a “nagy testvér” minket.

Nem kondul itt harangszó,
éjfélt ütő óra, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT 3 VASÁRNAPJA 2014

advents-3„…A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem z árja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet…”  / János 10,30-42. / Jel 3,7-8 (10-13) /

A Jelenések könyve vigasztalásra készült. Azért írta János, hogy az egyre nehezedő körülmények között, egyre nagyobb ellenszélben, kísértésekkel küzdő keresztényeket bátorítsa, erősítse. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT 2. VASÁRNAPJA 2014

advents-2

Advent 2014

– jegyzet –

A a második adventi gyertyát gyújtjuk a koszorún. Gyors tempóban közeledik a karácsony, és lélekben is egyre jobban készülünk az Úr eljövetelére, Krisztus születésének ünnepére.
A hétköznapjainkban megkezdődött a “roham” a boltokban és a bevásárlóközpontokban. Annak ellenére, hogy az embereknek egyre kevesebb pénzük van, a karácsonyi bevásárláson ez nem látszik meg. Sokan abban versenyeznek, ki tud többet, vagy nagyobb ajándékot venni. A gyermekek szinte követelőzve várják. Jó lenne, ha az ajándékok Egy kattintás ide a folytatáshoz....