Mikolai Bertics Mihály honlapja

AZ ÜDVÖSSÉG KÚTJA

keresztút 01

“Az ősi jóslat itt betelt…”

„Az ősi jóslat itt betelt,
Mit a hű Dávid Énekelt:
„Az Úr, halljátok nemzetek:
Kereszten trónol köztetek!”

A fenti 82. ének az 1651-ben megjelent Cantus Catholici gyűjteményből való, Kisdi Benedek egri püspök bőkezűségéből. Ez az első nyomtatott hangjegyes énekeskönyv az egész magyar zenetörténetben. Dallamai ősrégi zamatos, művészi magyar melódiák, már jóval a török hódoltság és a reformáció viharai előtt éltek a magyar nép ajkán és szívében. Időszerűségük örök abban áll, hogy, ami nyelvzene, szellemesség vagy érzés, az oly nagyszerű az emberek lelkében, hogy odavannak a gyönyörűségtől. Állandóan megújulnak és sosem veszítenek egykori bájukból, s a későbbi nemzedékek még szebbnek találják zengésüket. Épp úgy, mint tavaszébredéskor a kökörcsin zsenge liláját és a dúsan bimbódzó cseresznyefa ágát     Az énekidézet nem véletlen.
Tiszaszalka határában, a vámosatyai útkeresztezésnél szép kereszt áll, s rajta a corpus jelképezi az „üdvösség kútját”. Alatta az év minden évszakában friss virág virít. A terület rendezettségét, a kereszt ápolását a tiszaszalkai lakosok szívügyüknek tekintik. Ott jártamkor éppen egy öreg anyóka palántálta énekelve a szebbnél-szebb virágokat. Dúdolásából (mint később utánanéztem) a 78. nagyhéti ének verstöredékei ütötték meg a fülemet:

„…Vinni terhed, segítségül
Itt van Simon Kirenébül
Bárcsak én is Bűnös lélek,
Keresztemmel követnélek!…”

Az út enyhén ívelő kanyarulatából még vissza néztem a keresztre. Mintha csak maga vágott volna rendet az út menti, vastag kökénybokrok tövises vonulatába és teremtett széles rést a keleti napfény áttöréséhez. A nagyhét szellemiségétől, a látványtól és a hallottaktól ihletve, a Keresztúti Ájtatosság befejező rész, utolsó sorai villannak át az elmémen:
„…Urunk Jézus Krisztus, legyen a mi erőnk a Te keserves kínszenvedésed; az védjen, őrizzen és oltalmazzon minket. Hulló szent véred legyen minden vétkünk tisztogatója és elégtétele. Halálod legyen örök dicsőségünk. Mert Te vagy Uram az üdvösség kútja! Ámen.”

Mikolai Bertics Mihály