Mikolai Bertics Mihály honlapja

CSODÁK

Csodalampa_01Csodák márpedig vannak!

                – jegyzet

Nem a teremtés csodájára gondolok. Nem az ószövetségben megírtakra, amikor a pusztában Isten a választott népet égi mannával etette, s a kősziklából fakasztott forrásvízzel itatta és nem az újszövetségben megírt kenyér és borszaporításra. Olyan új csodákról szeretnék írni, amelyek napjainkban történnek, mindannyiunk szeme láttára.
Itt van mindjárt egy példa – mert nagyon sok van ám – a politikai életből: A materialista ideológiájáról, valamint szociális érzékenységéről elhíresült baloldal, amely a munkások, földművelők és a szegények széles rétegének érdekeit szajkózza, felvállalja(?) és mell-döngetve képviseli(?), makacsul ellenzi a bérek emelését – hogy a lakossági energiaárak csökkentéséről ne is beszéljek.
Vele szemben a jobboldal folyamatosan növeli a szociális juttatásokat, emeli a béreket, megadóztatja a bankokat, ahol csak tudja visszavásárolja az idegen tulajdonba került vagyonokat. Véleményem szerint, ez nem csak fordított politikai szerep a többpártrendszerű demokráciában, hanem egyfajta „csoda” is. Azt viszont egyáltalán nem tartom csodának, ami nem is olyan rég történt – az Országházban a baloldal nyíltan és erősen tiltakozott, mert a honatyai esküben az „Isten engem úgy segéljen!” mondat is bele van foglalva. Véleményem szerint ha hatalmukban állna eltörölnék az „Isten” szót a honatyai eskü szövegéből, mivel az összeegyezhetetlen a dialektikus materializmus elméletével.
Ezzel szemben felér egy csodával, hogy a baloldal egyik kiemelkedő egyénisége hivatalos levélben, sok szép ígéreteket felsorolva, kéri plébános ismerősömet – akit én keresztény, hívő ember lévén „Isten szolgájának” nevezek -, hogy az elkövetkező választáson szavazzon rá, és pártjára. Levelében – anélkül, hogy itt most részletezném – Krisztus Király újra eljövetelét idézi a bibliából. Tudtommal volt már olyan magyar politikus, akiről a média „hullámain” egyes tudni vélők azt terjesztették, hogy koronáról és királyságról álmodozik. Nos, hozzá képest a szóban forgó levél írója, ha nem „tévedésből” hanem tudatosan választotta a szentkönyvből való idézetet és saját választási győzelmében reménykedik – (már miért ne reménykedhetne?), akkor gondolni sem merem, hogy ő kinek, vagy minek képzeli magát. Vagy újabb „csoda” van kibontakozóban, mikor az ateista irányzat elveivel ellentétesen, a fordítottjára kezd átlényegülni és egyszeriben ráébred a nagy „titokra”, mely szerint a szellemi gyökerei nem is a földön, hanem az égben vannak, s valódi létélménye nem az elmúlás (a halál), hanem az örökkévalóság (a halhatatlanság)?
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy nagyon sokszor „csodákat” művel a média is, amely akkora hatalommá terebélyesedett, hogy a mindennapi életünkre való hatása már nem jelentéktelen. Köztudott, hogy már-már korlátlan hatalmával – mint minden földi erővel és hatalommal – élni és visszaélni is tud. Szemünk láttára történnek az ebből eredő „csodák” –  amikor az ügyeletes média egyes hősökből bűnözőket-, a bűnözőkből pedig hősöket csinál. Szent életű embereket járatnak le a föld poráig és becsteleneket, tolvajokat, hazaárulókat magasztalnak a fellegekig. És ha a „sorscsináló médiakufárok” érdekei azt kívánja, akkor egyetlen csettintésre, prostituáltakból erkölcscsősz angyalok lesznek, s az angyalokból olcsó bordélylányok, a pandúrokból rablók, a rablókból a legjobb pandúrok, a gyógyítókból gyilkosok, a gyilkosokból a legjobb gyógyítók. De az is könnyen előfordulhat, hogy transzvesztita homoszexuálisokból lesznek a legjobb csecsemőringató, anyatejet csepegtető anyukák.
Véleményem szerint, mindez bizonyítja, hogy „csodák” márpedig vannak!

                   Mikolai Bertics Mihály