Mikolai Bertics Mihály honlapja

IRTÓZATOS HIDEG VOLT…

don 04 xxA DONI KATASZTRÓFA SZOMORÚ EMLÉKÉRE – IV.

„Irtózatos hideg volt, s mindenki halálosan fáradt…”

Részletek Szilágyi Dezső százados naplójából

„Január 15., péntek.
(1943.)

…Rosszoskiban hajnalig pihentettük embereinket, s I. 15.-én reggel a 20. lovasszázaddal és az 53/IIl. zászlóalj részeivel védőállást foglaltunk el a község déli részén. (Vonatomat a sok fogattal és sebesülttel délelőtt útnak indítottam Kocsatovkára.)
Délután 14h 30-ig voltunk védőállásban. Ezalatt – amit személyesen jelentettem is Martsa ezredes Úrnak – Masztjugyinóból Rubcovón és Plotaván át egészen Novo Szoldatkáig egy borzalmas hosszú ellenséges oszlop húzódott előre. Délfelé Oszkinó és Plotava felől erős ellenséges oszlop támadta meg Rosszoski községet. Az Oszkinó felől előretörő oszlop támadása csak elég lassan nyert tért, mégis a 12h körül a védők, a németekkel együtt Kocsatovka felé kihúztak a községből. Sífutó hozta hozzám Martsa ezredes Úr parancsát még 13h 30-kor, hogy a falun keresztül vonuljak vissza Kocsatovkára. Ezt már csak a patak medren keresztül tudtuk végrehajtani, mert az ellenség közben beözönlött a községbe. Borzalmas körülményesen, erős aknavetőtűzben, nagyon nehezen jutottunk ki a kocsatovkai útra. Utóvédet kikülönítve vonultunk aztán Kocsatovkára, ahol rögtön jelentkeztem Rabács ezredes Úrnál, aki a körvédelmet szervezte.
Itt egyelőre tartalékok lettünk, s pihentettem az agyonfáradt, agyonharcolt embereimet. Irtózatos hideg volt, s mindenki halálosan fáradt…”

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése

don 04_ sírok

…És a hősök, akik már nem jöhettek haza. Több tízezer magyar katona nyughelyéről ma sem tudunk.