Mikolai Bertics Mihály honlapja

KARÁCSONYI CSILLAGOS JÁTÉK

– A Túrhátról –

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése

Karácsony közeledtével főleg hagyományőrző csoportoknak, egyleteknek ajánlom. Talán még idejében.
A karácsonyi csillaggal gyermekek járnak, szenteste. Egy játékcsoportban 4 fő szerepel.
1. Bekérő.
2. Csillagforgató.
3. Betyár.
4. Öreg pásztor.

A kellék, vagyis a karácsonyi csillag alapja egy szitakáva, amelyre üvegező lécből, csillagszerűen hat ágat erősítenek és az egészet bevonják színes papírral. A káva közepébe egy tengelyt rögzítenek, fogantyúval, amelyen forgatható a csillag.
A bekérő és a csillagforgató öltözete: aranyozott korona (papírsisak), térdig érő fehér ing, kék vagy zöld felső, díszkard.
A betyár öltözete: bő vászongatya, bő ujjú vászoning, bőrcsizma, deréköv, (a derékövön csengők, zörgők), fényes gombos fekete mellény, kalap, karikás ostor.
Az öreg pásztor öltözete: bőrcsizma, hosszú szőrű suba, báránybőr kucsma, szakáll, bajusz (kenderből), pásztorbot, a boton kolomp, csengő, zörgő.
Alkonyattól éjfélig járnak vele házról házra.

Bekérő:
(Egyedül kopogtat, kér bebocsátást, addig a többiek kint várnak)

Csillagos jó estét!
Kedves házigazda,
készülj váltságodra,
mert eljött a Kisded
szerény szállásodra.
Tisztítsd meg szívedet
úgy engedd be oda,
legyen házadnak
boldog karácsonya!

Szép csillagot készítettünk látásodra, be szabad jönni?

(Amennyiben a házigazda beengedi a játékot, akkor a csillagforgató és a betyár is bemennek, énekelve, bent a házban már mindhárman énekelnek)

Közös ének:
A csillagok ragyognak, ragyognak
az angyalok vigadnak, vigadnak.
Békesség! Békesség!
Jöjj el Jézus légy velünk,
míg élünk!

Betyár:
Darutollas kis kalapom virágos,
félre csapom, csak úgy szilaj, betyáros,
most vettem a Túri Vásár idején,
rojtos gatyás csikós legény vagyok én.
Szerencsés jó estét adjon az Isten!
Ne csodálkozzatok, hogy bajuszom nincsen.
Ha bajuszom volna csergőre-csurgóra,
bort, pálinkát innék, vigadnék, ha volna.
Pásztortársak ébredjetek,
a csillagra figyeljetek,
beragyogja a nagy eget,
nézzük meg, hogy hova vezet!
Hej juhászok, víg bojtárok,
csörgedeznek a források.
Menjünk gyorsan a városba,
betlehemi istállóba,
ott született a Messiás,
kit jövendölt Izaiás.

Csillagforgató:
Hát az öregapánkat hol hagytad?

Betyár:
A Túrháton, a juhkarámba, görbe hátát fájlalja,
kanfarát nem bírja, így hát lemaradt.
De egyet füttyentek, kettőt sűrjentek,
ő is megérkezik szívem fájdalmára,
juhászok módjára.
– Jöjjön be öregapám!

Öreg:
Hol menjek, kedves fiam, az úton vagy a kerten?

Betyár:
Jöjjön a kerten!

Öreg:
Az tele van bozóttal!

Betyár:
Akkor jöjjön az úton,
a csillaggal tartson!

Öreg:
Hipp, hopp, szerencsét, lencsét, füstös kolbászos jó estét!
Ti, fiaim idebenn isztok, esztek,
szegény öregapátokról el is feledkeztek.
Az öregnek kicsi kell, alig iszik, bukik fel.

Betyár:
Mit beszél öregapám? Nem tudok aludni.
Három fertály zöldre, feküdjön a földre!

Öreg
Angyal jött az éjjel, hangosan hirdette,
melynek fényessége nyájam körülvette.
Megváltó született, rongyos istállóban,
fekszik szénán, szalmán a hideg jászolban.
Mennyei seregek mind örvendeznek;
békesség a földön jámbor embereknek!
Én is megérkeztem, csillag után jöttem,
kenyeres pajtásom szavára siettem,
Drága kis Jézuska, legdrágább pásztorunk,
szegényes jászladat buzgón körülálljuk.
Öreg vagyok immár, óh, mennyire vártunk,
Megváltó Jézus, Messiás Királyunk!
Nem jöttél bíborba, fényes palotába,
születtél szegényes, rongyos istállóba.
Nem hoztam tenéked ajándékot, drágát,
csak öreg szívemnek rebegő imáját.
Szeretünk, imádunk, átölelünk százszor,
ezzel vigasztallak, én, az öreg pásztor.

Betyár:
Három fertály zöldre, feküdjön a földre!

Öreg:
Én ma éjjel a nyáj után nem megyek,
erre a szép, sima földre lefekszek.

Közösen éneklik:
Aluszol-e te juhász, te juhász?

Öreg:
Ó, dehogyis aluszom, pederem a bajuszom.

Közösen éneklik:
Aluszol-e te juhász, te juhász?

Öreg:
Ó, dehogyis aluszom, csizmám szárát vakarom.

Közösen éneklik:
Aluszol-e te juhász, te juhász?

Öreg:
Ó, dehogyis aluszom, Mariskámat takarom.

Betyár:
Na, keljen fel öregapám, mert olyat vágok kend farára, hogy kihasad a kend bundája!
Csapófát, az öreg alá!

Öreg:
Csapófát a vén nagyanyátok alá, felállok én még a magam erejétől is!

Betyár:
Mit álmodott, öregapám?

Öreg:
Várjál kedves gyermekem, először had töröljem ki a csipát a szememből.
Na most beszélj velem!

Betyár:
Mit álmodott, öregapám?

Öreg:
Ó, Kedves gyermekem, álmomban bejártam Ázsiát, Afrikát, Ergembergem Burgiát. Még ott is jártam, ahol túróból voltak a hegyek, kardommal értem az eget és a fenevad állatok csak vicsorgatták rám a fogaikat. De egyet füttyentettem, kettőt sűrjentettem és lám kedves gyermekeim, közétek kerültem. Fújatok az öregnek egy víg nótát!

Közösen éneklik:
Zöldpázsitos heverő, heverő,
Juhászok gyertek elő,
juhászok gyertek elő!
Lobogjon ingetek, gatyátok,
nyájatokat hajtsátok,
Jézust imádjátok!

Csillagforgató:
Nem állok sokáig, mert fázik a lábam,
tudják, hogy az én kapcám, nem fekete bársony.
interátusz-fátusz, menjünk hát tovább is,
mert a mi csillagunk több házra is számít,
zörgetik a kulcsot, pénzt akarnak adni,
de a pénzes láda nem akar kinyílni,
asszonyom, asszonyom nyúljon a zsebébe,
tegyen pár garast a mi perselyünkbe!

Közösen éneklik:
(kivonuló ének)
Pásztorok keljünk fel,
hamar induljunk el,
Betlehem városába,
rongyos istállócskába
siessünk, ne késsünk,
hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
mi Urunknál tiszteletet tehessünk.

Karácsonyi csillagosok