Mikolai Bertics Mihály honlapja

VISSZAVONULÁS

don 03 xxxA DONI KATASZTRÓFA SZOMORÚ EMLÉKÉRE – III.

Részletek Szilágyi Dezső százados naplójából

„Január 14., csütörtök.
(1943.)

…43. 1. 13.-róI 14.-re virradó hajnalban újabb körülményes telefonbeszélgetés után azt a parancsot kaptam, hogy Hárs százados Úr megmaradt részeivel pedig az én arcvonalamat kell meghosszabbítani Novo Uszpenka felé. Közben egész éjszaka – miután már csak a tüzérségi távbeszélő vonal volt használható – hallottam a különböző ütegállások jajszavait az oroszok által történt felsodrításukról. Így újabb körülményes telefonálás útján…a Sztorozsevoje és Novo Uszpenka közötti részt megpróbálom megtisztítani az ellenségtől…
…5 h körül, amikor is Hárs százados csoportja az én vonalaim meghosszabbítására indult, felkértem Hárs századost, hogy a horhosban esetleg bajban lévő ütegállást tehermentesítse. A századaimnak pedig hírvivők útján azon parancsot adtam, hogy a zászlóalj gyülekezzék a sztorozsevojei temetőnél és onnan támadást intézünk Veszelij Hutor és Novo Uszpenka irányába – ezen térségnek az ellenségtől való teljes megtisztítására. I. lépcső a 20. lovasszázad, II. lépcső vezetésem alatt az 53/8. század, III. lépcső pedig az 53/9. század. Ezt követi a zászlóalj fennmaradó része (aknavetős, géppuskás, távbeszélő szakaszok és a zászlóalj törzs részei). A 20. lovasszázad kb 1. 14.-én 6h-kor meg is indult és követték a többi lépcsők. így nyertünk tért a sztorozsevoje-masztjugyinói út mentén az: elágazásig, ahol még egy üteg (Gőring) tüzelt is. Itt rendeződésre megálltam, s távbeszélő-összeköttetést keresve csak a 46/1. zászlóalj parancsnokával tudtam beszélni… Így folytattam a támadást Novo Uszpenka felé. Ellenséggel a Sztalin-út eléréséig nem találkoztunk. Az első lépcsőben lévő 20. lovasszázad a Sztalin útra érve erős ellenséges gépkocsi- és gyalogoszloppal találta szembe magát. Itt igen élénk tűzharc fejődött ki, sőt helyenként kézitusára is sor került. Pár emberünk fogságba került, de később a század kimentette őket. Az ellenség túl erősnek bizonyult, de visszamentek és felfejlődtek. Így álltunk tűzharcban a késő déli órákig. Véres veszteségeket okoztunk az ellenségnek és az oszlopukat megállásra kényszerítettük.
Ezalatt egy másik erős csoport húzódott Novo Uszpenkából Masztjugyínó felé, ahol már szintén orosz erők voltak felismerhetők. A 20. lovasszázad törzsszállása is égett. Mögöttünk pedig ezalatt Sztorozsevojéból saját hosszú oszlop vonulását figyeltem meg Oszkinó felé. Ilyen körülmények között tartottuk az oroszokat, míg a saját oszlopunk végei látszottak, utána pedig a zászlóaljnak elrendeltem a visszavonulást Oszkinó felé, a Sztalin-út mentén. Ezt a 20. lovasszázad biztosította. Így érkeztünk be Oszkinóba, ahol a hadosztály-parancsnokságon azonnal jelentkeztem. Itt kaptam beosztást a “Martsa” csoportba. Feladatom Rosszoskin át Plotavára indulni, ott körvédelmet ellátni.
Gyülekeztettem zászlóaljamat és lovasszázadomat, hogy a parancsot végrehajthassuk. A 20. lovasszázad teljes egészében, az 53/III. zászlóalj csak kb egy századnyi ereje csatlakozott utánam, mert Oszkinóban valami téves irányítás folytán a többi rész másfelé kapott állítólag Várnagy őrnagy Úrtól menetcélt. Így meneteltünk Rosszoskin át biztosított menetben Plotavára.
43. 1. 14-én este 20 h körül értünk Plotavára. Itt 4 darab elhagyott német páncélvadászt találtunk. A falu két oldalából – ahogy beértünk azonnal – tüzet kaptunk…”

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése

donkanyar 03

Visszavonulás