Mikolai Bertics Mihály honlapja

advent

ADVENT

Advent_Wreath_1– Első vasárnap –

Advent első vasárnapja van. Az advent  szó jelentése: „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, vagyis: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el értelmét. Régebben egyes vidékeken „kis böjtnek” nevezték ezt az időszakot.
E napokban, amikor Jézus születését várjuk, cselekedjünk mennél több jót! Söpörjük ki lelkünkből a Sátán mérgét, azaz minden haragot és gyűlöletet. Amennyire lehet, tisztítsuk meg lelkünket, hogy a születendő Megváltó semmi kivetnivaló szennyet, romlást, takargatott szemetet ne találjon bennünk. Éljünk mindenkivel békességben: akiről tudjuk, hogy haragot tart, azzal próbáljunk megbékélni, hogy nyugodt lelkiismerettel közeledhessünk a születendő Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT – HARMADIK VASÁRNAP

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

A harmadik vasárnap angyala fehér palástba öltözve jön le a Földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, és megérinti fénysugarával. A fény ragyogni kezd az emberek lelkében, szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Áldott várakozást!

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Az első gyertyát gyújtsuk azokért, akik már nem lehetnek velünk; a bölcs szívű vénekért, az ártatlan elesettekért, azokért, akik úgy óvtak minket az elmúlástól, hogy maguk múltak el. Legyen övék az első gyertyaláng; azoké, akiknek lábnyomaiban újra kisarjad a fű, újra kinőnek- s virágba borultak a fák és minden, ami élet. Az édesanyákért; a jóságért és gyermekeikért, akik továbbra is őrzik a szeretet hatalmát. A földi mulandóság felett érzett bánat idején sem szabad megfeledkeznünk róluk.

A második gyertyaláng legyen a kitaszítottaké, akik éheznek és fáznak, s igazán nagy szükségük van vigasztalásra. A hazátlanokért; azokért, akik még nem találták meg a békességet, mert nem adatott meg nékik – sem a szabadság, sem az irántuk érzett megbecsülés, sem a baráti ölelés, sem a tisztelet, sem az otthon. Akiknek semmi nem adatott meg. Lobogjon megsebzett lelkükért, házukért és hazájukért. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT – MÁSODIK VASÁRNAP

Szent Mihály arkangyal egyik ábrázoláson

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

A második adventi vasárnapon, az adventi koszorún meggyújtjuk a második gyertyát. Ezen a vasárnapon, piros palástba öltözött angyal száll le a Mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a Mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a Nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a Mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT VAN…

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Már az első gyertya meggyújtásakor – mintha csak rá lenne hangolódva az ünneprontásra – a kozmopolita média tele torokkal ordítozza, szajkózza szócsövein, főoldalain: – Náci veszély!
Hát persze, hogyne. Olyan régen rettegtünk már egy jót valamitől.
De most tényleg! Létezik ezen az Isten teremtette földön még egy ilyen ország, ahol ennyi vérszomjas, rasszista, szélsőséges, náci éldegélne, és amelyikben mégis jól érzik magukat az ügyeletes rettegők? Talán egész Dél-Amerikát is felülmúljuk olykor a  szolgalelkű média hangvihara szerint.
Mióta a jobbik Magyarországért Mozgalom megalakult, nem telik el nap, hogy ne azzal kezdődne a valamelyik címoldal, főcím, vagy híradó:
„ – Szélsőjobboldaliak, fasiszták, neonácik Magyarországon!”
Él még itt rajtuk-, illetve néhány rettegő emberen kívül, bárki is ebben az országban? Amennyiben a hírek hevességét, és mennyiségét vesszük, aligha. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HALLGATOM A RÁDIÓT 1.

Lakótelepi keresztállítás

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Teszek-veszek a dolgaim közt és hallgatom a rádiót – az MR1 adót. Amióta a bemondó így mondja be: „EMEREGY”, azóta ezen a mondókáján mindig kiakadok. Régebben Kossuth Rádió – Budapest volt a becsületes neve. De az „ügyeletes politika” ezt is megváltoztatta – talán Kossuth neve miatt – és azóta, ott, a székes fővárosban, Budapesten már nem hajlandó kimondani és kimondatni azt a szót sem, hogy „MAGYAR”, ami a rövidítésből következne: Magyar Rádió 1.
Nos, a rádióban éppen arról van szó, hogy az ország plébániáinak  levél (e-mail, drótposta) érkezett, melyben a feladó a plébánosok elhatárolódását kérte az adventi keresztállításoktól. A levél feladója valami új, ifjúsági szervezet. Az aláírók pedig a “Konzervatív Fiatalok” fantázianevű létező vagy nem létező csoport nevében ragadott tollat – pontosabban billentyűzetet. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HITKÉRDÉS

Egy tapasztalt hegymászó, hosszas felkészülés után, elindult a hegycsúcs meghódítására. A helyszínre ért, mögötte, lent, távoli házak, utak mosódtak el a ködös mélységben, előtte pedig kihívó sziklagerincek emelkedtek büszkén a felhők fölé. Felszerelkezett, és egyre magasabbra jutott. A sikeren, a dicsőségen senkivel sem szándékozott osztozni; csakis magának akarta, éppen ezért társak nélkül vágott neki a magaslatoknak.
Minden úgy ment, ahogyan eltervezte; a pillanatnyi sikerélmény, a természet szépsége szinte elkábította. Bár a nap már átfordult a hegygerincen és tábort kellett volna vernie, hogy kipihenje addigi fáradalmait és erőt gyűjtsön a következő napra, mégsem állt meg, nem kezdett sátrat verni, hanem úgy döntött folytatja. Ám a bércek közt hamar nő az árnyék, a nap a következő hegygerinc mögött úgy lebukott, hogy észre sem vette. Egy kattintás ide a folytatáshoz....