Mikolai Bertics Mihály honlapja

Anyák Napja

ANYÁK NAPJA

 anyaknapja                              – Látomás –

…Ott látom őket kimondhatatlan szeretettel bölcsőkre borulva, szendergő, fürtös fejű csecsemők fölött, akiknek ártatlan orcáik mosolya a meleg anyai csókból fakad.
„Az égi társakkal, az angyalokkal játszik!” – mondják ilyenkor: pedig nem!
Az édes anyai szív szeretetének kisugárzása az ami érleli a mosoly pírját, mint enyhe napsugár amikor beragyogja a virág félig kinyílt bimbóját.
Ott látom őket a szenvedő gyermek betegágya mellett, nyájas tekintetüknek biztató fényével álcázva szívükben a szorongás viharát s mintha a gyermeki testben egyszerre megszűnnének a gyötrő fájdalom nyilai. A halvány orcácskán a nyugalom derűje pirkad: ,,Az orvosi tudomány hatalma ez!” Egy kattintás ide a folytatáshoz....