Mikolai Bertics Mihály honlapja

Csohány János

Gyóni Géza

Gyóni Géza_x

Gyóni Géza (1884-1917)

 – GYÓNI GÉZA ÉBRESZTÉSE –

Pályakezdése, ifjúkori versei Gyóni (Áchim) Géza (Gyón, 1884. június 25 – Krasznojarszk, 1917. június 25) méltatlanul elfeledett költőnk, újságírónk megérdemli, hogy ébresszük emlékét. Egyik életrajzírója szerint Ady után korának legnagyobb költője volt. Művészetének csúcsát magyar katonaköltőként érte el, harctéri verseinek kötete, a Lengyel mezőkön, tábortűz mellett (Przemysl, 1914, 1915, Bp., 1915, reprint 1996) kirobbanó sikert aratott, ez tette igazán ismertté és elismertté. Harminchárom éve alatt igen termékeny költő és újságíró volt, akinek költészete tükrözi sok nehézséggel, kudarccal, gyötrődéssel, olykor önsorsrontó döntésekkel tarkított élete élményeit. Amilyen zseniális költő volt, a polgári életben olyan élhetetlennek bizonyult. Szerencsétlen csetlés-botlásokkal, túlérzékenységgel gátolta saját boldogulását.
Gyóni Géza költészetében négy korszak különböztethető meg Mikola Géza szerint(*1) :
1. Ifjúkori költemények. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

LELKI TÁMASZ

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

 – A HEIDELBERGI KÁTÉ –

Boldog emlékű Török István dogmatikai professzor tanította a debreceni teológián nekünk, első éves hallgatóknak a Heidelbergi Kátét 1956 őszén. A forradalom tiszántúli püspökjelöltje volt Török professzor úr, de a szovjet invázió lehetetlenné tette a püspök-választást. Örültünk, hogy professzorunk helyén maradhatott és ittuk szavait, s szóról-szóra megtanultuk a Kátét. Magyarázatai alapján beláttuk, hogy az valóban nem csupán hitigazságaink bibliai alapú összefoglalását adja, hanem lelki támaszt nyújt nehéz helyzetben, akár a halál közelében is.
Ezt erősítette meg Tóth Endre egyháztörténeti professzorunk, aki több tanulmányt írt a Káté magyarországi történetéről. Elmondta nekem egyszer, hogy amikor Erdély és a Partium, valamint a Bánság Egy kattintás ide a folytatáshoz....

AZ ALKOTMÁNYRÓL…

IMGP2909xA MAGYAR ALKOTMÁNYOSSÁG TÖRTÉNETE A JELENLEGI ALAPTÖRVÉNYIG

Alapfogalmak

Alkotmánynak nevezik az állami berendezkedés legfontosabb normáinak egyetlen alaptörvénybe foglalását. Ilyen alkotmányok a polgári forradalmak után születtek, az első az Amerikai Egyesült Államok 1787. évi alkotmánya, a francia forradalom 1791. évi alkotmánya és Egy kattintás ide a folytatáshoz....

PhD. Dr. Dr. Csohány János

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

Professor Historicus Ecclesiae

– Életrajz helyett álljon itt az alábbi ismertető –
Egyháztörténeti tanulmánykötet Csohány professzor tiszteletére. – Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság, 2009. 272 old.

Tartalmas, esztétikus és teológiai veretű tanulmánykötet jelent meg a közeli napokban Dr. Csohány János tiszteletére. A kötet tisztelgés a 75 éves Csohány professzor előtt, aki a következő mondatokkal foglalja össze a szaktudomány lényegét, vagyis a tanulmánykötet tömör tartalmát és jellegét: „Korunkban megnőtt az egyháztörténet iránti érdeklődés. Az egyháztörténészek elégíthetik ki avatottan azt. Az egyháztörténelem teológiai tudomány. Egy kattintás ide a folytatáshoz....