Mikolai Bertics Mihály honlapja

Frenczel Bertalan

IN MEMORIAM: FRENCZEL BERTALAN

Frenczel Bertalan

Frenczel Bertalan 1929-2014.

Isten alázatos szolgája voltál e Földön, s küldetésed szerint tanítottál, neveltél minket, utódnemzedéket is. Virágzott a “Tiszahát”, zengett a vers, az ének. Hogy mennyire voltunk jó tanítványaid arról már csak a Teremtő előtt tehetsz tanúságot, hiszen göröngyös utadnak a végére értél, letetted az evilági keresztedet és ott állsz a Megváltó Színe előtt, ahol hitünk szerint, megmérettetik minden ember.
Lehajtott fővel, fájó szívvel emlékezünk rád: a jó tanítóra, a lelkészre, és az igaz barátra. Imádkozunk, hogy Isten adja meg neked azt, amiért mindig is éltél – fogadjon be Égi Országába!
Szép emlékezetként pedig felidézzük alábbi soraidat, gondolataidat:

MI ATYÁNK

(Vibrál a lét… Ki vagy Te? A nagy titok…) Egy kattintás ide a folytatáshoz....

KÖVEKRE ÍRT ÚT

    Mikolai Bertics Mihály

    Frenczel Bertalan

    ELEMZETT VERSES KÖTET

    Szerzői kiadás

    A Beregi Gazdakör, Népfőiskola
És Független Alkotók Társulata támogatásával.

    Vásárosnamény 1999.

    ISBN 963 03 6447 6

Grafika: Török Levente és Tardi András

Készült: Tóth Gyula nyomdájában, 1111Budapest. Budafoki út. 111-113

Részletek a kötetből: Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Frenczel Bertalan

Frenczel Bertalan (1929-2014)

 „Hálaadás” – jelképesen ezzel a szóval lehet kifejezni Frenczel Bertalan nyugalmazott református lelkész költészetét. Egész életében az Istennek tetsző utat-, és mindig az új utat kereső költőre (tartalmas élettapasztalatán túl) nagy hatással vannak a pillanatnyi benyomások, élmények is. Impresszióinak ábrázolását gyakorta nem a hagyományos kirajzolással körvonalazza és fejezi ki, hanem pasztellszerű életképes színfoltokkal. Költészetében arra törekszik, hogy szakítson az elmúlt korok ízlésével és jeleneteiben egyre jobban vonzódik a különleges, bizarr, a szimbolikus, ornamentikától mentes képekhez, mert a lelkészben, a prédikáló istenszolgában állandóan dilemmaként merül fel a kérdés; vajon lehet-e újat mondani a meglévő harmóniarenddel, a hagyományos formával?Talán éppen ezért a múlt lelkesítő példáit allegorikusan mindig a jelenre vonatkoztatja. Verseire éppen ezért jellemző az összhang egyszerűsége, valamint a polifon és a homofon szerkesztés. Az egyes szólamok lépcsőzetes kezdése, fokozatos egymásba fonódása, a szép harmóniák legtöbbször a kellemes ünnepi hangulat hatását keltik, mert az egyszerű, méltóságteljes, de ugyanakkor természetes formákkal díszített kép fönnmarad a képzeletben. Egy kattintás ide a folytatáshoz....