Mikolai Bertics Mihály honlapja

húsvét

KRISZTUS FELTÁMADT!

                  Halleluja!

üres sír

Krisztus feltámadt! A sír üres.

    – Húsvéti gondolatok –

Az egészséges új eszméket, a világ ráncos arcát megváltoztatni hivatott új igazságokat sohase féltsétek. Elárulhatják, megölhetik, gondosan bepólyálva kötelekkel körülcsavargatva sziklasírba tehetik, mintha örök halálra szánnák. A sírja elé nehéz követ hengeríthetnek s melléje őröket állíthatnak. Mind hiába, mert az igazság kikel sírjából és megkezdi hódító útját.
Ne csodálkozzatok, ha először nem a társadalom kiváló oszlopainak, hatalmasainak, dúsgazdagjainak, a templomok meghízott főpapjainak nyilatkozik meg, hanem a kérges tenyerű, verejtékes, meggyötört, egyszerű embereknek, szegény írástudóknak avagy éppen gonosztevőknek.
Az új igazság megy hódító útján, fehéren és makulátlanul, mint a reggeli napsugár. Áthágja a világmindenséget, beszűrődik a bérci fenyvesek sűrűjébe, végiglibeg az óceánokon, a dűlők hullámzó kalásztengerén, átsuhan a nagy városokon, a zsenge lombokban búvó szerény falvakon és behatol a gyárakba, leszűrődik a bányák sötét mélységeibe. Megy fehéren és makulátlanul, mint az ártatlan gyermek álma – pedig sokszor vér jelzi útját. Mert vannak mártírjai és önfeláldozó szentjei, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HÚSVÉT

feltámadás_02

KRISZTUS FELTÁMADT!

A tojásfestéstől, a locsolkodástól, az eszem-iszomságtól és rokonlátogatásoktól hangos hosszú hétvégén sajnos manapság már gyakran elvész a Húsvét lényege és üzenete: – Krisztus feltámadt és megváltotta bűneitől az emberiséget!
A feltámadás gondolata, mély emberi vágy aziránt, hogy az élet győzedelmeskedjen a halálon, az elmúláson. A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás, amely a megváltás alapgondolatát foglalja magában. Mi történt ezen a napon?
A feltámadás, vagyis a húsvét Jézus történetének része, melyet a Bibliában, az Újtestamentumban az evangélisták: Máté, Márk, Lukács és János írták meg és maradt ránk. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A KERESZT…

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

A KERESZT ÉS AZ ÜRES SÍR ÜZENETE

A húsvéti ünnepkörnek két kiemelkedő eseménye a nagypéntek és húsvét első napjának hajnala. Nagypénteken feszítették meg Jézus Krisztust a Jeruzsálem melletti kivégzőhelyen, a Golgotán. Húsvét hajnalán pedig üresen találták Jézus sírját a végtisztesség céljából odament asszonyok. Angyal jelentette ki az asszonyoknak, hogy Krisztus feltámadott. Krisztus elvégezte a váltság munkáját a kereszten. A Mennyei Atya azzal nyilatkoztatta ki a váltság elfogadását, hogy Fiát feltámasztotta. A megváltás örömüzenetét Krisztus tanítványaira bízta.
A keresztyének feladata, hogy hírnökei legyenek a Krisztus által elvégzett kegyelmi tettnek. Az egyháznak minden néphez és minden nemzedékhez el kell juttatnia a nagy üzenetet: Krisztus karácsonykor emberré született, nagypénteken és húsvétkor megváltotta a világot. Egy kattintás ide a folytatáshoz....