Mikolai Bertics Mihály honlapja

huszár-káplár

A LEGVITÉZEBB HUSZÁR – 2.

huszársapka_vez

Korabeli huszár-káplár sapka

A káplárság

Vas Gerben elbeszélései – Vasárnapi Újság 1854-1860.

A káplárság nem nagy méltóság; de azt sem kapta ingyen. – Midőn előőrsön volt, rendesen oly vakmerő volt, hogy a francziák már rendesen megösmerék; különösen pedig az a furcsa szokása volt, hogy a kardját sohasem emelgette maga fölött, hanem jobb kezét, mint valami útmutatót egyenesre kinyujtá, szürke lovát pedig neki ereszté a franczia előőrsöknek, kik rémülve nyargalának a vad fiu elől, ki mindig harsány lármával csapott reájuk.
Egyszer azonban oly merészen utánuk vágott, hogy oldalt heten fogták körül, s így nem annyira leverték, mint inkább leszoríthatták a lóról, s a hét között egy tiszt lévén, megkimélték Simonyit, kit ugy látszik, régen meg akartak csipni. Simonyi folyvást káromkodott, a francziák pedig nevettek, s nagy örömmel mentek vele egy útmelletti csárdáig, Egy kattintás ide a folytatáshoz....