Mikolai Bertics Mihály honlapja

kereszt

A KERESZT…

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

A KERESZT ÉS AZ ÜRES SÍR ÜZENETE

A húsvéti ünnepkörnek két kiemelkedő eseménye a nagypéntek és húsvét első napjának hajnala. Nagypénteken feszítették meg Jézus Krisztust a Jeruzsálem melletti kivégzőhelyen, a Golgotán. Húsvét hajnalán pedig üresen találták Jézus sírját a végtisztesség céljából odament asszonyok. Angyal jelentette ki az asszonyoknak, hogy Krisztus feltámadott. Krisztus elvégezte a váltság munkáját a kereszten. A Mennyei Atya azzal nyilatkoztatta ki a váltság elfogadását, hogy Fiát feltámasztotta. A megváltás örömüzenetét Krisztus tanítványaira bízta.
A keresztyének feladata, hogy hírnökei legyenek a Krisztus által elvégzett kegyelmi tettnek. Az egyháznak minden néphez és minden nemzedékhez el kell juttatnia a nagy üzenetet: Krisztus karácsonykor emberré született, nagypénteken és húsvétkor megváltotta a világot. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

HALLGATOM A RÁDIÓT 1.

Lakótelepi keresztállítás

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Teszek-veszek a dolgaim közt és hallgatom a rádiót – az MR1 adót. Amióta a bemondó így mondja be: „EMEREGY”, azóta ezen a mondókáján mindig kiakadok. Régebben Kossuth Rádió – Budapest volt a becsületes neve. De az „ügyeletes politika” ezt is megváltoztatta – talán Kossuth neve miatt – és azóta, ott, a székes fővárosban, Budapesten már nem hajlandó kimondani és kimondatni azt a szót sem, hogy „MAGYAR”, ami a rövidítésből következne: Magyar Rádió 1.
Nos, a rádióban éppen arról van szó, hogy az ország plébániáinak  levél (e-mail, drótposta) érkezett, melyben a feladó a plébánosok elhatárolódását kérte az adventi keresztállításoktól. A levél feladója valami új, ifjúsági szervezet. Az aláírók pedig a “Konzervatív Fiatalok” fantázianevű létező vagy nem létező csoport nevében ragadott tollat – pontosabban billentyűzetet. Egy kattintás ide a folytatáshoz....