Mikolai Bertics Mihály honlapja

Krisztus feltámadt!

KRISZTUS FELTÁMADT!

                  Halleluja!

üres sír

Krisztus feltámadt! A sír üres.

    – Húsvéti gondolatok –

Az egészséges új eszméket, a világ ráncos arcát megváltoztatni hivatott új igazságokat sohase féltsétek. Elárulhatják, megölhetik, gondosan bepólyálva kötelekkel körülcsavargatva sziklasírba tehetik, mintha örök halálra szánnák. A sírja elé nehéz követ hengeríthetnek s melléje őröket állíthatnak. Mind hiába, mert az igazság kikel sírjából és megkezdi hódító útját.
Ne csodálkozzatok, ha először nem a társadalom kiváló oszlopainak, hatalmasainak, dúsgazdagjainak, a templomok meghízott főpapjainak nyilatkozik meg, hanem a kérges tenyerű, verejtékes, meggyötört, egyszerű embereknek, szegény írástudóknak avagy éppen gonosztevőknek.
Az új igazság megy hódító útján, fehéren és makulátlanul, mint a reggeli napsugár. Áthágja a világmindenséget, beszűrődik a bérci fenyvesek sűrűjébe, végiglibeg az óceánokon, a dűlők hullámzó kalásztengerén, átsuhan a nagy városokon, a zsenge lombokban búvó szerény falvakon és behatol a gyárakba, leszűrődik a bányák sötét mélységeibe. Megy fehéren és makulátlanul, mint az ártatlan gyermek álma – pedig sokszor vér jelzi útját. Mert vannak mártírjai és önfeláldozó szentjei, Egy kattintás ide a folytatáshoz....