Mikolai Bertics Mihály honlapja

lelki támasz

LELKI TÁMASZ

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

 – A HEIDELBERGI KÁTÉ –

Boldog emlékű Török István dogmatikai professzor tanította a debreceni teológián nekünk, első éves hallgatóknak a Heidelbergi Kátét 1956 őszén. A forradalom tiszántúli püspökjelöltje volt Török professzor úr, de a szovjet invázió lehetetlenné tette a püspök-választást. Örültünk, hogy professzorunk helyén maradhatott és ittuk szavait, s szóról-szóra megtanultuk a Kátét. Magyarázatai alapján beláttuk, hogy az valóban nem csupán hitigazságaink bibliai alapú összefoglalását adja, hanem lelki támaszt nyújt nehéz helyzetben, akár a halál közelében is.
Ezt erősítette meg Tóth Endre egyháztörténeti professzorunk, aki több tanulmányt írt a Káté magyarországi történetéről. Elmondta nekem egyszer, hogy amikor Erdély és a Partium, valamint a Bánság Egy kattintás ide a folytatáshoz....