Mikolai Bertics Mihály honlapja

Mende-mondák

MENDE-MONDÁK

Símonyi óbester sírja_02

Simonyi sírja a Fiumei Úti Temetőben – fotó: Mikolai

Tóth Béla:  A világtörténet furcsaságai

Fölvetek itt egy furcsa kérdést: igaz-e, hogy a híres Simonyi óbester Napóleon trónusán kiverte a pipáját?
Vitézvári Simonyi József huszárezredesről (* 1777., † 1837.) mi új kor fiai, szinte csak a Jókai Mór geniális anekdotáiból tudjuk, a mit tudunk. A mi nagy mesemondónk is említi ezt a pipás történetet. Mikor a magyar huszárság 1815-ben Fontainebleau vadaskertjében táborozott, Simonyi óbester és tisztjei meg akarták nézni a császári kastélyt. A palota felügyelő kapitánya igen hűvösen, csaknem fitymálva vezette végig a kastélyon a magyar urakat, mintha ezek a barbár betörők még arra sem volnának méltók, hogy a fejedelmi hajlékot lássák. Simonyi, a büszke szabolcsi úr, erre azzal válaszolt, hogy a díszteremben felült Napóleon trónusára és megtömve makra pipáját, rágyújtott.
– Szerették-e a franciák Mária Lujzát? – kérdezte a hüledező francia tiszttől.
– Ó, nagyon szerették.
– Akkor jól van – szólt az óbester és nyugodtan kiverve pipáját, lejött a trónusról.
Mária Lujza hálószobájában a Egy kattintás ide a folytatáshoz....