Mikolai Bertics Mihály honlapja

mozaik

MAGYAR HÍRMONDÓ 1781.

…A CIGÁNYOK IS MIND HELYBEN LAKÓ GAZDÁKKÁ TÉTESSENEK!

Az Erdélyben lakó nem kicsiny számú cigány nemzet, melynek nagyobb része télben földbe ásott kalibákban lakik, a békák megszólalásával pedig azoknak elfagyásokig szerteszéjjel jár, most az uralkodó felségnek parancsolatjából Erdélynek minden tartományában számba s jegyzőre vétetik. A felírásban arra vagyon vigyázás, hogy ezen nemzetben minden házigazdák feljegyeztessenek, házok népének számára s vallásra nézve. Csak alig, ha e mostani felírásban arra nincsen erányozás, hogy a cigányok is mind helyben lakó gazdákká tétessenek. Mely valóban igen kívánatos dolog. Hány jó munkás, tehetős adózó gazdák váltanak e nemzet közül Magyarországon azólta, miólta másokkal egyenlő rendbe vétetett? …”

A Magyar Hírmondó 1781. március 21-i számából.

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése.