Mikolai Bertics Mihály honlapja

Nagyboldogasszony napja

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

NagyboldogasszonyAugusztus 15. Mária mennybevitele, magyar nevén Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja, egyben Magyarország Mária oltalmába ajánlásának emlékünnepe. Az ünnep nyolcadába Szent István napja is beleesik – nem beszélve arról, hogy az aratás után végre a falusi nép szusszanhatott egyet. A magyar egyházi év egyik nagy ünnepi időszaka ez.

Részletek Szent Melitó, Szárdesz püspökének könyvéből

Mikoron tehát a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus az egész világ életéért szegekkel átverten a keresztfán függött, látta, hogy a kereszt tövében ott áll Anyja és János evangélista, akit minden más apostolánál inkább szeretett, mert ő volt az egyedüli közöttük, ki testében megőrizte a szüzességet. Meghagyta akkor néki, hogy gondja legyen Szűz Máriára, ezen szavakban: “Íme, a te Anyád”; majd odafordult Anyjához: “Íme, a te fiad”. Attól az órától fogva Istennek Szent Anyját János különös gonddal vette körül, egészen addig, Egy kattintás ide a folytatáshoz....