Mikolai Bertics Mihály honlapja

prédikátor

A PRÉDIKÁTOR

Dan Gheno képe.

Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Ég tudja honnét keveredett oda, egyszer csak karjait széttárva, mint élő feszület állt szemben az éneklő körmenettel és megállásra intette a sokadalmat. A meglepő látványtól megtorpant a menet eleje és az énekszó is teljesen elnémult.
– Testvérek! – kiáltotta torkaszakadtából. – Ne feledjétek, hogy a legfőbb isteni ige a szeretetet, a könyörületet, a megbocsátást hirdeti. Ezért bizony mondom néktek, hogy a hangzatos körmenet helyett széledjetek szét ebben az anyagias, bűnös városban és keressétek meg a szegényeket, a rászorultakat, a nyomorultul élőket, akiken testvéri kötelességetek segíteni. Ezáltal nyertek csak igaz bebocsátást Isten országába, testvéreim, mert köztudott, hogy ma is nagyon sokan nyögik az ÉLET keresztjét; nyomorognak, szenvednek, éheznek és pusztulnak el (gyermekek is) sanyarúbb körülmények között és igaztalanabb vádakban, mint Pontius Pilatus helytartóságának idején Krisztus. Egy kattintás ide a folytatáshoz....