Mikolai Bertics Mihály honlapja

Simonyi óbester

A LEGVITÉZEBB HUSZÁR 3.

eb ad verebet EB ÁD VEREBET!

* Vas Gerben elbeszélései – Vasárnapi Újság 1854-1860.
Az elbeszélést eredeti formájában közöljük, a XIX század hlyesírásával.

Itt sem került volna nagy fáradságomba óbester helyett ezredest irni, de minthogy még mai napig igen sok ember van, ki Simonyit csak óbesternek mondja, nem akarom zavarni a megszokott elnevezést. Debreczenben járt iskolába, s mint katholikus ifju a református diákokkal csak akkor került össze, ha verekedni kellett.
Ezen ütközetek addig tartottak, hogy végtére is békesség lett végük, és Simonyi a kálomista diákokkal Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A LEGVITÉZEBB HUSZÁR – 2.

huszársapka_vez

Korabeli huszár-káplár sapka

A káplárság

Vas Gerben elbeszélései – Vasárnapi Újság 1854-1860.

A káplárság nem nagy méltóság; de azt sem kapta ingyen. – Midőn előőrsön volt, rendesen oly vakmerő volt, hogy a francziák már rendesen megösmerék; különösen pedig az a furcsa szokása volt, hogy a kardját sohasem emelgette maga fölött, hanem jobb kezét, mint valami útmutatót egyenesre kinyujtá, szürke lovát pedig neki ereszté a franczia előőrsöknek, kik rémülve nyargalának a vad fiu elől, ki mindig harsány lármával csapott reájuk.
Egyszer azonban oly merészen utánuk vágott, hogy oldalt heten fogták körül, s így nem annyira leverték, mint inkább leszoríthatták a lóról, s a hét között egy tiszt lévén, megkimélték Simonyit, kit ugy látszik, régen meg akartak csipni. Simonyi folyvást káromkodott, a francziák pedig nevettek, s nagy örömmel mentek vele egy útmelletti csárdáig, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A LEGVITÉZEBB HUSZÁR – 1.

Simonyi_óbesterx

Simonyi József (1777–1882).

Simonyi óbester

Simonyi József (1777–1882), a nagykállói mészárosmester fia, aki gyermekfejjel huszárnak állt és az 1788–89. évi török, majd a francia forradalmi, végül a napóleoni háborúk idején (wagrami, lipcsei csata) bámulatos vitézségével tiszti kinevezést, majd báróságot nyert és ezredesi rangot ért el. 1828-tól négy évig vizsgálat folyt ellene, megfosztották rangjától s több évi várfogságra ítélték, hogy miért, az máig sincs tisztázva. A börtönben halt meg. A néphagyományban mint „a legvitézebb huszár” él,
anekdoták, katonatörténetek tartják fenn emlékét, amelyek bátorságát, leleményességét, humorát és emberségét váltogatva emelik ki. Népszerűségéhez nagyban hozzájárultak irodalmi alkotások is: Jókai regénye, Bucsánszky verses ponyvakiadványa. Személyéhez kapcsolódva él a hagyományban régi huszáranekdotáink egész sora. – Irod. Nagy Pál:
Vitézvári báró Simonyi Jó’sef … élete leírása (Pest, 1819); Jókai Mór: A legvitézebb huszár (Pest, 1856); Vitézvári báró Simonyi József obester-generális élete, Egy kattintás ide a folytatáshoz....