Mikolai Bertics Mihály honlapja

Szentlélek

PÜNKÖSD

PünkösdJöjj, Szentlélek Úristen!

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának emlékét ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Az ünnep neve a görög pentekoszté, “ötvenedik” szóból ered, és a húsvét utáni ötvenedik napon tartják.

Az Ószövetségben zarándokünnep volt, melyen Izrael fiainak meg kellett jelenniük Jahve színe előtt. Az ünnep neve a történelem folyamán változott: aratási ünnep, az első termés (búza!) ünnepe. Mózes Törvénye (16,10 és Szám 28,26) a hetek ünnepének nevezi, valószínű azért, mert 7 héttel a kovásztalan kenyér ünnepe után ülték. Egy kattintás ide a folytatáshoz....