Mikolai Bertics Mihály honlapja

Virágvasárnap

VIRÁGVASÁRNAP 2014.

virágvasárnap_2014

Cicuka-barka / fotó: Mikolai

 – Jegyzet –
Virágvasárnap, a keresztény húsvétot megelőző negyvennapos böjt utolsó hetének, a nagyhétnek a kezdete. Idén április 13-án kezdődik. Az ünnep arra emlékeztet, hogy szenvedése előtt Jézus felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát ott költse el tanítványaival. Két tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen vonult be a városba. Az ujjongó nép pálmaágakkal integetett, innen a latin elnevezés: Dominica in palmis de passione Domini, azaz pálmavasárnap az Úr szenvedéséről.

A közelgő húsvéti ünnepekre az ország minden részéből özönlött a nép Jeruzsálembe. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnap4Bevonulás Jeruzsálembe

– jegyzet –

“…És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt, és monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott: Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, Egy kattintás ide a folytatáshoz....