Mikolai Bertics Mihály honlapja

MEGMONDÓEMBER

megmondóemberx

Szocialista szórólap 2004-ből.

Sokan úgy tartják, hogy a társadalom megosztott – kétfelé szakadt, jobb- és baloldaliakra. Lehet, hogy én más szemszögből látom a világot, benne a hazai helyzetet is, ezért képzelem úgy, hogy már rég nincs jobb- és baloldal. Nekem úgy tűnik, hogy nem vízszintes a társadalmi megosztottság, a szakadás, hanem függőleges: “lent” és “fent” létezik csupán. A történelmi korszakok is rég összemosódtak bennem, és arra a felismerésre jutottam, hogy országlásunknak utóbbi ezeréves múltját az “Árpád-háziaktól a senkiháziakig” eltelt évek határolják be. Nos, az egy tőről sarjadt, de függőleges síkra szakadt politikai elitünk is váltakozó pozíciót tölt be: egyszer fent, majd egyszer lent.  Csupán egy bennük a közös, hogy a bolseviki lelkiség és a szégyenérzet mindkettőben mérhetetlen távolságra vannak egymástól.
Jelenleg épp határvonalán vagyunk egy következő, új korszaknak, amely idővel akár a “menetek” korszaka is lehet, hiszen az “éhségmenetek” és “békemenetek” váltakozó- és olykor egy idősíkú reneszánszát éljük. A legutóbbi “békemenet”, például, azért gyűlt össze a Viharsarokban, mert a “lent”-iek korábban jelezték: demonstrálni fognak a “fent”iek” által oda kihelyezett, háromnapos észcsavarásán.
A “lent”-iek megmozdulásán az ügyeletes megmondóember nyilatkozatában többek közt azzal élcelődött, hogy románul fogja köszönteni a “fent”-iek által szervezett “békemenet” résztvevőit, mert szerinte sokan a szomszédos Romániából érkeztek Magyarországra. Mi több, románoknak nevezte és ázsiai bevándorlókhoz hasonlította az erdélyi magyarokat.
Ő, a politikai ELIT egyik főembere, az ügyeletes megmondóember, nem érti, miért sértés a románozás, hiszen az Erdélyből érkezőknek az állampolgárságuk román, ebből eredően tehát a nemzetiségük is az. Ahogy egy Amerikában élő ázsiai amerikainak tartja magát, úgy tartsák magukat románnak az erdélyi magyarok is! – szögezte le, megtoldva azzal a képzeletével, hogy “egy állampolgárság mindig egy nemzethez való tartozást fejez ki”, ha pedig az erdélyiek nem akarnak román állampolgárok lenni, hát adják azt vissza.
A “lent”-iek főembere már korábban is elfogadhatatlannak nevezte saját megmondóemberének azt a minapi megjegyzését, amely szerint “zsigeri barmok” mindazok,akik az általa vezetett “lent”-iek kihelyezett, kolozsvári ülése ellen tiltakoztak a kincses városban. Sőt, szavazatokat-, vagyis akarom mondani “bocsánatot” is kért az erdélyi magyaroktól azért, mert a 2004-es évi népszavazás kampányában, (amikor ők épp “fent”-iek voltak), arra buzdították az anyaországiakat, hogy szavazzanak nemmel a határon túli magyarok kettős állampolgárságának megadására. Éppen ezért elgondolkodtató a megmondóember románozása. Felmerül tehát bennem a kérdés, vajon ki lehet a “lent”-i megmondóember igazi ellensége; a határon túli magyarok, avagy a sajátjai? Persze, az sem kizárt, hogy érzékelhetően képtelen kiirtani magából a határon túli magyarság heccelésére való vonzalmát. Ez így volt 2004-ben a 23 millió román rémképének vizionálása idején, és 2010-ben is, amikor az anyaországi törvényhozásban szavazni kellett a kedvezményes állampolgárságról; mindössze három képviselő szavazott “nem”-mel, közülük egyik ő volt, a jelenlegi megmondóember. A fentiekből is egyenesen következtethető az, amit a “békemenet” szervezői mondanak, hogy a “lent”-iek hozzáállása a határokon túli magyarokhoz semmit sem változott 2004 óta. Majd – későbánat – jött a szavak csűrés-csavarása és az a bizonyos “ürülék” kavarása: a megmondóember azt mondta, hogy ő nem azt mondta….
A videofelvételek önmagukért beszélnek: kifejezetten a határon túliakról volt szó, nem a gyulai román kisebbségről, amelyik érdekes módon nem lett magyar a megmondóember értelmezésében, csak az erdélyi magyarság lett román. Aztán hivatkozott az állampolgárságra… Amikor a média felhívta a figyelmét arra, hogy vannak kettős állampolgárok is, akkor hirtelen valamilyen felháborító álszentségeket vizionált. Érdekes módon az amerikai ferde szeműekről mesélt, akik kikérnék maguknak, ha lekínaiznánk. Igen, főleg, ha nem kínaiak, hanem más ferde szeműek. Ha kínaiak, akkor meg miért ne lennének büszkék arra, hogy ők Amerikában élő kínaiak? A svájci olasz sem fog agyonverni valakit, ha leolaszozza.
Egyébként ezen úton is szeretném emlékeztetni a megmondóembert, hogy az amerikai ferde szeműek bevándorlók, tehát, önként (talán örömmel is) mentek Amerikába. A svájci olaszok pedig választásuk alapján, egy szövetségi államban élnek. Velük szemben az erdélyi magyarok katonai megszállással lettek Romániához csatolva. Pontosíthatok is: annak idején szó sem volt semmiféle egyezményről az erdélyi románok és az erdélyi magyarok között. Románia 1920-ban fegyveresen megszállta Erdélyt és azóta is elnyomja a magyarokat. Az erdélyi magyarokat úgy 1920-ban, mint 1945-ben (kétszer is) akaratukon kívül – hatalmi erővel – fosztották meg magyar állampolgárságuktól.  Mindössze annyi volt a bűnük, hogy olyan földre születtek, amelyet a nagyhatalmak, a fegyverek erejével, katonai megszállással szakítottak ki a történelmi Magyarországból. Éppen ezért, innen üzenem a megomondóembernek: hogy a honfitársi együttérzésen túl, némi történelmi ismereteket is joggal el lehet várni egy honatyától.

Mikolai Bertics Mihály