Mikolai Bertics Mihály honlapja

BÉKE PORAIKRA!

Vásárosnamény – 1944-es honvédsírok a – már bezárt –  ilki úti temetőben. *

*
VÁSÁROSNAMÉNY – RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – HISTORIA DOMUS
– 1964. – 131. old.
Hősi halottak sírjai: 20 éve, hogy 11 magyar és 1 német katonát hantoltak el temetőnk keresztje mellé. Azóta a magyarok sírjait sok egyesület gondozta. A kereszt-fejfák eltűnésével, rothadásával senki sem törődött, – 3 éve tűnt el az utolsó. Ugyanakkor abbamaradt a hantok gondozása is. 2 éve már mi tagarítgattuk. Az idén Kovács gondnok és fia 12 egyforma vaskeresztet készített. Ezek 60 cm. betonoszlopba eresztve a sírokra kerültek. Feliratos tábla van minden kereszten; “hősi halott”. A keresztek anyaga 150-150 frt. Gyűjtésből térült meg, a készítés ajándék munka…
*
Íme az eddig ismert, teljes névsor:
Vincze László hdgy. – Kőrösladány.
Varga Bálint t. zls.
Székely Mózes István tiz. – Kabátfalva.
Olti Géza honv. – Csikvacsárcsi.
Menyhárt Antal honv. – Szászrégen.
Máthé Márton honv. – Szövérd.
Máthé János honv. – Vajdakamarás .
Dugonics Kázmér honv. – Jászfényszaru.
Szombati Béla tiz. – Székely hadosztály, lövész (lakhelyéről nincs adat)