Mikolai Bertics Mihály honlapja

A HETEDIK NAPRA

     – Irodalmi és képzőművészeti antológia –

     A Kelet-Magyarországi  Szabadelvű Protestáns Kör kiadása

     ISBN 1216-7754

     1993. Protestáns Füzetek. 2.

     Részletek az antológiából:


Mikolai Bertics Mihály

KÍSÉRTET VAGYOK

Kísértet vagyok egy más világból,
Vérben mártott, bolyongó lélek,
Nyirkos kriptákból szökött sóhaj,
A haldokló ajkakról az utolsó ének.

A lobogó székelytüzeknek
Ég felé csavargó füstje,
A gyergyói bércek visszhangja,
A bemocskolt Szamos megőszült fürtje.

Füstölgő csatamezőkről én vagyok
A túlélőket összeterelő harsona,
A Maros menti lövészárkokban
Eltemetett holtak jajszava.

Köröttem a szétszórt koponyacsontok,
Mint kővé ért tavalyi sárgadinnyék,
Meszelt csontokkal keveredve
A nagy föltámadást várják oly rég.

Elkésett szivárvány vagyok,
Mely sötét felhők közt virul,
Az alkonyi nap kialvó tüze,
Amint a reménység egére hull.

Egy erdélyi kép kicsavart tölgyfája,
Mely a nyersszagú honi földet
Gyökerei közt szorongatja,
Mint kincset érő örökséget.

OTTHONI FÖLD

Asztalfiókomban egy maréknyi földet őrzök.
A cipőm sarkáról kapartam le.
Otthoni föld, ennyim marad belőle,
egy maréknyi a koldusok országából,
könnyel és vérrel átitatva,
remény-álmaim temetője ma.

Szétmorzsolom, s magamra hintem,
mint  túrparti, fehér homokot
a régi kánikulákban, a gulyadelelőnél.
Végigfut bennem az emlékek szele,
Szívemben langyoló nyári melege:
– Ki elmarta tőlem, hát legyen átkozott!

Átok reátok földéhesek!
A gebére sorvadt ország csontjaiból
fehér tilinkókat csinálok,
gyermekvisongásokat hallatnak,
de vörösből feketébe öltözzetek,
mert a becstelenségeitektől viselős falu
Messiást szül, aki majd föltámasztja
a névtelen holtakat,
kiket rég megzabáltak a földszájú sírok.
A vakító fehérség elolvasztja
a köveket, ötvözeteket,
s megszűnik az elnémulás világa.

Láttam összeütközni két csillagot
a nagy Tejúton.
Az egyik ötágú volt,
a másikat nem tudom,
talán az is.
Ketten is figyeltük:
én és a Hold.
Szikrái arcomra, s a szemembe pattogtak.

Kölcsönözhető az Országos Szechenyi Könyvtárban, valamint a vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtárban is.

Rövid bemutatkozó az antológiában