Mikolai Bertics Mihály honlapja

CSILLAG AZ ÉGEN…

Csillag az égen_f borítóxxMikolai Bertics Mihály

Verses kötet

Szerzői kiadás

Grafika: Beregszászi Szabó Tibor

ISBN 963 229 243 X

Készült Onder János nyomdájában
– Bereg-Press –
2006.

Részletek a kötetből:
AJÁNLÁS

„A jó vers élőlény, akár egy alma… él és éltet. Vajon mit jelent, nem tudja és nem kérdi. Egy s ezer jelentés ott s akkor fakad belőle, mikor nézik, tapintják, ízlelik.”- vélekedik Weöres Sándor.
Mikolai Bertics Mihály verseit olvasva különös gazdagságra és éltető erőre bukkanhat az, aki kinyitja szívét a szépségnek, a jóságnak, és a szeretetnek a versekből áramló megannyi árnyalata, formája előtt. Bölcseletmegfogalmazás, képszerű megjelenítés, hangulatteremtés és zenei hangzások változatos együttese, művészi rendbe munkált egésze jellemzi a verseket. A magyar nyelv mélységeiből merített szavak sajátos ízt kölcsönöznek a költő egész munkásságát átható gazdag nyelvezetnek. Rímeinek telt hangzása, és ezeknek akár sorokkal későbbi visszacsengése könnyed ritmust, táncot, zeneiséget, hangulati varázst teremt, gyönyörű lírai egységbe fonva tartalmat és formát, valódi élményt kínálva ezzel. Megtalálhatóak itt korunk hiteles korképei (avagy kórképei) csakúgy, mint a szerelem erejéről tanúskodó versek, mély világlátást és tiszta emberi értékeket hordozva magukban. A verseken keresztül felragyogó látvány nem egyszer áhítatos ámulatba ejt, örömét és csodálatát mutatva a megfoghatatlan teljesség igézetének, formálva mondanivalóját “örökemberi” mondanivalóvá.

Élményteli olvasást kívánva:

Deák József
Vásárosnamény, 2006. 01. 26.  

CSILLAG AZ ÉGEN…
– 6 –
-gondolattársítások-

Tán észre sem veszed,
– míg szem rebben –,
csókokat lopok
képzeletben,
édenkertedből:
málnát, epret,
s mindent, mit Isten
megteremtett.
Bozótjaiban
imádkozom,
tiltott gyümölcsén
elkárhozom,
karjaim kővé esnek,
veszteg,
de tekintetemmel
átölellek.
Puha testednek
melegével
takarózom
minden éjjel.
Áh! Mit tegyek,
avagy mit nem,
amíg nincs itthon
az „ Isten”?
Eskümet szegem,
– míg szem rebben –,
míg e forró
húsvér testben
lélek van,
hő emberérzet.
Mulandóság,
bűn a végzet.
Forró vágyaim
megfeszítenek,
pellengérre,
veszni visznek.
…Halandóság;
szemért-szemet?
Az én törvényem:
bűn és kereszt!

CSILLAG AZ ÉGEN…
– 7 –
– gondolatok a Tisza parton –

Ködhomályba ragyogsz
estnek hajnalán,
téged szikrád éltet,
engem a talány.
Elejtett csókodat
fölkapom híven
két vihar között,
egy szivárványíven.
Csuromvíz testedet
Ámor hatalma,
s hervadó karjaim
kosara tartja.
Zsarol a kísértés
vágyam zsarátnok,
ébrednek bennem a
csillagos álmok.
Törvények, szólamok:
falak és szavak;
Vaknak kellett lennem…
vak, hogy lássalak.

CSILLAG AZ ÉGEN…
– 16 –

Láttam
a végtelenség
kapuját;
megmutattad nekem,
s fény-arcod
minden
földi mását,
ott…
a szikravégeken.

Fürödtem
szemed fény-tavában
– mámor-szellő lengett –
csók-lepellel
takartam be
ruhátlan testedet.

…És jártam
Édenkertedben;
áh, mit tettem
és mit nem
– nyakaltam kárhozatborát –
míg távol volt
az Isten!

NE VIGY’ MINKET KÍSÉRTÉSBE!

Uram!
…Mélyben a múlt – kőbe zárva –
homlokbarázdákba vésve,
Ábel vére kezeinken;
Ne vigy’ minket kísértésbe!

Vajúdik a szó, az ének;
bűnre vágyással van tele,
s feszül, mint szűz húr-testében
a vérpezsgés nagy deleje.

Hajnal-, idő-forrás fakad,
– tenger-pillanat a mérce –
élet-ízű csók a szánkban;
Ne vigy’ minket kísértésbe!

Ima-érett alkonyunkon
remeg bennünk az intelem.
Az éj sötét ruhájára
gyöngyház-gombot varrj Istenem!

Vágyainkban Káin hévvel
háború dúl. – Jaj a béke;
elvérzik a gondolatban!
Ne vigy’ minket kísértésbe!

Csillag az égen_f borítóx

Kölcsönözhető az Országos Szechenyi Könyvtárban, valamint a vásárosnaményi Balázs József Városi Könyvtárban is.

Csillag az égen_alsó borítóx

Alsó borító