Mikolai Bertics Mihály honlapja

ADVENT 4. VASÁRNAPJA 2014.

advent 4. vasárnapA negyedik gyertya meggyújtása a legnagyobb titokra irányítja figyelmünket arra, hogy Jézusban beteljesedtek Izajás próféta szavai: “…mert Ő az Emmanuel, a velünk lévő Isten.”
A történelem folyamán a láthatatlan Isten többször és többféle módon kapcsolatra lépett az ő teremtményeivel. Ezekről a kapcsolatokról sokat megtudhatunk az Ószövetségi Szentírásokból. A láthatatlan Isten, Fiában Új szövetséget kötött az emberrel, amikor látható alakban, hús vér emberként megjelentette őt közöttünk. Így Jézus valóban Emmanuel, mert általa az Isten mindig velünk van – minden pillanatunkban, minden döntésünkben, minden nehézségünkben, minden aggodalmaskodásunkban, és velünk van örömeinkben, boldogságainkban is.
„Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig” / Mt 28,16-20 /.
A közeledő karácsonyi ünnep lényege és legfőbb mondanivalója az, hogy az a teremtett ember életében, történelmében még oly távol lévő láthatatlan Isten, egyszülött fiában új szövetséget kötve, látható alakban megjelent, amikor megszületett a betlehemi istálló jászolában.
Szent Pál, csodálatos Krisztushimnuszában ezt meg is erősíti, amikor így ír a Kolosszei levélben: “Ő (Jézus) a láthatatlan Isten képmása”.
Isten, szent fia által, látható alakban mutatta meg magát azoknak, akik részesei lehettek élete eseményeinek. A pásztoroknak, akik az angyali hirdetés után elindultak Betlehembe; a napkeleti bölcseknek, akik királynak illő ajándékokkal hódoltak előtte; később pedig a tanítványoknak, akik vele járták a városokat és falvakat; a népsokaságnak, akik körében gyógyított, és csodákat tett.
Ilyen látható, és kézzelfogható alakban mi már nem láthatjuk Őt, nekünk a szívünkben, a lelkünkben való érzékelés adatott meg – hitünk által. Jézus szavai szerint: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.” / Jn 20,27–29 /
Legyünk tehát boldogok a várva várt-, születendő gyermekben; egyrészt azért, mert lelki szemeinkkel láthatjuk Őt, s ez egy nagyon különleges érzés, másrészt pedig azért, mert a legcsodálatosabb dolgot, a legnagyobb titkot hisszük, azt, hogy Jézusban valóban velünk az Isten.
Karácsonyhoz közeledve gyújtsuk meg a negyedik gyertyát, és egy percre álljunk meg a hétköznapi zakatolásban, a bevásárlás forgatagában, a külső értékeket csillogtató fényekben, hogy lélekben is készüljünk az ünnepre! Engedjük szívünkbe töltődni Őt, akit a karácsonyi prófécia megjövendölt: szerető Istenünk egyetlen Fiát, a születendő Jézus Krisztust.
Törjön fel szívünkből a hitvallás, és a dicséret szava:
„Uram, Te vagy az én Istenem, magasztallak, és áldom nevedet, mert csodálatos dolgokat vittél végbe!” / Iz 25. /

Mikolai Bertics Mihály