Mikolai Bertics Mihály honlapja

ADVENT

Advent_Wreath_1– Első vasárnap –

Advent első vasárnapja van. Az advent  szó jelentése: „eljövetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésből származik, vagyis: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el értelmét. Régebben egyes vidékeken „kis böjtnek” nevezték ezt az időszakot.
E napokban, amikor Jézus születését várjuk, cselekedjünk mennél több jót! Söpörjük ki lelkünkből a Sátán mérgét, azaz minden haragot és gyűlöletet. Amennyire lehet, tisztítsuk meg lelkünket, hogy a születendő Megváltó semmi kivetnivaló szennyet, romlást, takargatott szemetet ne találjon bennünk. Éljünk mindenkivel békességben: akiről tudjuk, hogy haragot tart, azzal próbáljunk megbékélni, hogy nyugodt lelkiismerettel közeledhessünk a születendő Égi Gyermek jászolához.
Advent első vasárnapja van. Az első angyal eljövetelére, koszorúnkon ma meggyújtjuk az első  gyertyát. Várunk valakit. Tudjuk, hogy nem hiába várakozunk, hisz Isten soha  nem hagyta cserben  az embert. Már az ószövetség korában is, főleg a nagy megpróbáltatások idején,  a reménytelenségek éjszakáiban is  mindig  küldött felénk egy-egy fénysugarat, hogy új remény szülessen a szívünkben.
A Messiás eljövetelét próféták hirdették, akiknek egész életük egy nagy várakozás volt. Mi is várunk valakit és nagyon fontos számunkra, hogy  tudatosan vegyünk részt eljövetelének nagy misztériumában. Ne feledjük, hogy Isten mindig irgalmas hozzánk, és megadja számunkra azt, amit áhítozva kérünk.
Árnyékok, sötétségek vesznek körül bennünket. Nyugtalanul és aggódva nézünk a holnapok elé. Kérjük Őt, indítson el bennünket is a karácsonyi örömök felé. Higgyünk abban, hogy Ővele az életünk teljes. Hogy le tudjuk rázni magunkról a tehetetlenség és a közöny béklyóit. Bízzuk rá magunkat, mert akit Ő elhív, annak  Ő viszi a terheit, akit Ő kiválaszt, annak erősen fogja a kezét, és aki előtt reménységet gyújt, azt nem engedi eltévedni. Gondoljunk arra, hogy csak úgy várakozhatunk méltóképpen, ha mélyen magunkba tekintünk, felismerjük saját hibáinkat, és megtisztítjuk lelkünket.
Isten egyszülött fiát küldi el hozzánk, induljunk el mi is a születendő isteni Gyermek felé. Bűnbánattal, jó cselekedetekkel várjuk a kisded Jézust, az emberré vált Istent.

Áldott várakozást – adventet – kívánok mindenkinek!

Mikolai Bertics Mihály