Mikolai Bertics Mihály honlapja

FARKASOKKAL

farkasokEgyik alkalommal Tihamér atya, a távoli havasokban élő öreg remete, így beszélt az élet dolgairól:
– Ádáz harc dúl bennem folyamatosan… Afféle fogvicsorgató marcangolás két erős farkas között. Az egyik farkas képviseli a gyűlöletet, a haragot, az irigységet, a kapzsiságot, az arroganciát, gőgöt, az önteltséget, a fennhéjázást, a részegséget, a félelmet, az önsajnálatot, a bűnhajlamot, a kisebbrendűségi- és a felsőbbrendűségi érzéseket egyaránt, a hazugságot, a hamisságot, vagyis az egómat.
A másik farkas pedig a bátorságot, a derűt, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, az alázatot, a gyengédséget, a tiszteletet, az erkölcsöt, a reményt, a megosztást, az együttérzést, a nyugalmat, a szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot, a barátságot, a nagylelkűséget, az igazságosságot, a könyörületet, a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hűséget és a hitet képviseli, vagyis a jobbik énemet.
Ugyanez a harc folyik születésed óta tebenned is, és minden élő emberben.
– És melyik farkas fog győzni? – kérdeztem a szavaiba vágva, kíváncsian.
Rám nézett. Kissé elmerengett kérdő tekintetemen, majd a megszokott egyszerűségével így felelt:
– Az, amelyiket táplálod.

 Mikolai Bertics Mihály