Mikolai Bertics Mihály honlapja

OKTÓBEREK

öotóberekTüzeket gyújtok;
keblem katlanában
vacog a hit.
Lassan úton ér
az istenek keze,
de a mélység
föl-, följebb kényszerít.

Istenek, csodák!
A szépség a szemnek,
a bor íze a szájnak
ad gyönyört.
A parancsolatok vésett köve
a pokol-tornácon összetört.
Mert névtelen holtak szemébe néztem,
kiknek gyilkosaik
még nem voltak képesek
megbocsátani.
Egy ünnep kellene -,
egyetlen nap,
s e lelkeket mélyen
belemártani.

Megállítani egy pillanatra
a hétköznapok robogását,
– ez a sok új ország, új király – .
Egy nap,
mikor a Fejedelmek Bölcs Ura
egy kis rendet csinál

Mikolai Bertics Mihály – Álomkergető / 32. old.