Mikolai Bertics Mihály honlapja

ÜDVÖZLÉGY, MÁRIA!

szent-korona-festmény-w

A Szent Korona felajánlása – Boros Attila festménye

“Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus… ”
/Angyali üdvözlet – részlet/

Az Üdvösség magaslata az a csúcs, ahonnan minden látható. Keresztény hitünk szerint, Jézus az Ige, a kinyilatkoztatás. Őbenne lakik testi formában az istenség teljessége. Őbenne van a szabadulás, a békesség, a boldogság. Ő a megfellebbezhetetlen igazság, a kimeríthetetlen élet. Őbenne nem lehet elválasztani az istenséget az emberségtől, mert személye szerint Isten, de Máriától emberként született.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja.

Nagyboldogasszony napja az egyházi év legnagyobb Mária-ünnepe. A Nagyboldogasszony elnevezés kizárólag a magyar nyelvben, magyar szóhasználatban él. Ezen a napon Szűz Mária mennybemenetelét ünnepeljük.

A keresztények már az V. században megemlékeztek a Boldogságos Szűz mennybemeneteléről. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. században egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s itt a VIII. századtól Assumptio beatae Mariae, „a Boldogságos Szűz mennybevétele” napjának nevezték.
Az ünnepet már Szent István is megülte.
1038-ban, e jeles napon halálát érezvén, koronáját, országát és népét, Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Ezért nevezzük őt, az Istenanyát, Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak.

„…- Ó, mennyeknek királyné asszonya, Istennek szent anyja és ez világnak nemes Nagyasszonya, dicsőséges Szűz Mária! Te szentséges kezedben és oltalmad alá adom és ajánlom az anyaszentegyházat mind benne való fejedelmekkel és lelki népekkel egyetemben, és ez szegény országot mind benne való urakkal és szegénnyel, boldoggal egyetemben, hogy te légy asszonyuk és oltalmuk…”
(Érdy-kódex, 1526)

Micsoda gondolat volt ez! Méltó egy szent királyhoz, akit haldokolva is egyetlen érzés tölt el: gondoskodni országáról, anyát adni egy népnek, melyet ő már képtelen tovább vezetni és oltalmazni. És milyen anyát keresett nekünk, elárvult magyaroknak? A legjobbat, a legszeretőbbet, a legtöbbet értünk tenni tudót: Nagyasszonyt, akit tisztelünk; Boldogasszonyt, Isten anyját.
Van-e még nép, amely ilyen királynővel dicsekedhet? És van-e még nép, amely évszázadok óta így rászorulna egy égi oltalmazóra?

„Boldogasszony másnapja” – vagyis augusztus 16. tartalma pedig a magyar őstörténetig vezethető vissza. Egyes kutatók szerint e napon történt, hogy a hét törzs vezérei Álmost fővezérré választották, neki engedelmességet fogadtak, és ezt vérszerződéssel pecsételték meg. A vérszerződés a magyar nép születésnapja.

Mikolai Bertics Mihály