Mikolai Bertics Mihály honlapja

VÍZKERESZT

Tisza szentelése_2008

A Tisza megszentelés – Gergelyiugornya 2008. (Foto: Mikolai)

Január 6-án tartjuk –  keresztény ünnep – a karácsonytól vízkereszt napjáig tartó 12 szent nap zárónapja, egyben a farsang kezdete. A nyugati kereszténység minden évben ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről. A nevük: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Ezeknek mind vízkeresztkor van a névnapjuk. A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keresztelő Szent János által való megkeresztelkedését ünneplik ezen a napon. Vízkereszt napján kerül sor a vízszentelés szertartására is. Az epifánia néven ismert magyar “vízkereszt” elnevezés innen eredeztethető. Az epifánia a görög epiphaneia, επιφάνεια szóból ered, amelynek jelentése „megjelenés”.
Vízkereszt napja a IV. század elején kezdett a keresztények körében terjedni mint Krisztus születésének, keresztségének, a kánai menyegzőnek és a háromkirályok (napkeleti bölcsek) látogatásának ünnepe. Később az ünnep elsődleges témája keleten Jézus keresztsége lett (erre emlékeztet a vízszentelés); nyugaton viszont a háromkirályok látogatása került előtérbe, de megmaradt a vízszentelés szertartása is.
A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései értelmében a római katolikus egyház január 6-án a háromkirályok látogatását ünnepli vízszenteléssel egybekötve; Jézus megkeresztelkedésének ünnepe a következő vasárnapra esik. A kánai menyegzőről, amelyen Jézus első csodáját vitte végbe a vizet borrá változtatva, egy közbeeső hétköznapon emlékezik meg az egyház.
Vízkereszt napján kezdődik a házszentelések időszaka is, mely szertartás során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, a házakat és ezáltal nemcsak az épületeket, hanem a benne lakókat is megáldja.
A magyarság körében különböző népszokások alakultak ki a századok során, melyek ehhez az ünnepéhez kötődnek:
Van ahol a templomból kapott szenteltvízzel megitatják az állatokat is, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, vagy az emberek magukra locsolják, betegségek vagy rontás ellen. Egyes helyeken a ház földjét is meglocsolják, hogy áldás legyen a házon, s a bölcsőre is szentelt vizet hintenek.
Vásárosnaményban a görög-katolikus pap, az egyházközösséggel együtt – minden évben – egyházi zászlókkal, miseruhában, levonul a gergelyiugornyai lapájra és megszenteli a Tisza vizét.
A szatmári tájakon (pld: Mikola községben és környékén) a házak megszentelésénél a három napkeleti bölcs nevének kezdőbetűjét írják fel az ajtófélfára, így: 20 + G + M + B + 14. Mely feliratban a számok az adott évet jelentik: 2014.
Időjóslások is kötődnek vízkereszt napjához, például:
Ha ezen a napon az eresz csurog (olvad a hó, vagy a jég), akkor hosszú lesz a tél.
Ha a hó esik, akkor korán kitavaszodik.
Ha ilyenkor fagy, hosszú lesz a tél.
Ha nincs ezen a napon csapadék: zivataros lesz a nyár.
Ha eső esik: csapadékos lesz a tavasz is.
Ha fúj a szél: jó termőidő, szerencsés év jön.

Mikolai Bertics Mihály