Mikolai Bertics Mihály honlapja

1956.

1956– A Teremtés Könyve szerint –

…Kezdetben vala az iga,
iga vala az istenes nyakán,
vala nagy kísértet,
vérszomjas fenevad,
s halállehelete: a vörös “Kánaán”.

Itt-ott hullámverés, vihar;
tőből kitépett tölgyek, akácok,
törött szakramentum,
forgolódó holtak,
múltunk hulló pora:
örökség és átok.

Vala az isteni szikra.
Lángra kaptak a felhevült vágyak;
és mondá a nemzet:
– Legyen forradalom!
S lőn nagy földindulás,
(csütörtök, vasárnap).

Setétség lőn a hon színén,
nagy, véres kard az ébredők felett.
És nevezé ezt a veres szemű démon
mennynek és földnek,
mely jajdult amerre ment.

Majd lőn este, és lőn reggel,
míg elvéreztetett; ég-föld alatt
törött szakramentum,
meggyalázott holtak
várják a takarót,
a puha, friss havat.

Mikolai Bertics Mihály – Csillag az égen… / 56. old.