Mikolai Bertics Mihály honlapja

A TITOK

BemVolt Bem apónak egy tisztje, aki sértőnek érezte, hogy a vezére nem avatja be titkos terveibe, s négyszemközt szemrehányást tett neki bizalmatlansága miatt. Bem apó körülnézett a szobában, becsukta az ablakot, s suttogva kérdezte a tiszttől:
– Tud Ön titkot tartani?
A tiszt arca fölragyogott, mellét kidüllesztette a megtiszteltetés öröme, úgy felelt:
– Igenis, tábornok úr!
Bem apó elégedetten bólintott a válaszra, és a tiszt fülébe súgta:
– Én is…