Mikolai Bertics Mihály honlapja

ADVENT – NEGYEDIK VASÁRNAP

advent_ 4 gy Mikolai Bertics Mihály jegyzete

A negyedik vasárnap angyala, lila lepelbe öltözve, ezen a napon érkezik a Földre. Neki már nincs sok dolga, hiszen az előző három angyal már elvégezte a feladatát. Ő csak körbejárja a Földet, megnézi, minden rendben van-e. Lantot tart a kezében. Zenél és énekel. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A szeretet dalát énekli – a szeretetét, mely már áthatotta a szívünket. Már készen állunk arra, hogy befogadjuk az ünnep minden örömét. Készen állunk arra, hogy tiszta lélekkel éljük át az ünnep szentségét, annak nagy misztériumát.
A misztérium (gör. müsztérion, lat. mysterium – bezárulni, magába zárni) nem más, mint titok, melynek természetfölötti vonatkozásai is vannak. A görögből átvett szó elsősorban a száj bezárására, hallgatásra, a szem lehunyására vonatkozik, hiszen a misztérium a külső szem számára láthatatlan, Isteni kinyilatkoztatás, mely szavakkal nem fejezhető ki, csak a lélek erejével s a kultusz élő gyakorlatában ismerhető meg.
Isten jóságos cselekedete, de azt is mondhatnám, hogy legnagyobb kinyilatkozása a Fiú megtestesülése. A Fiú beleszületik az emberiség családjába, azonosítja magát vele, magára veszi az ember minden baját és örömét, de ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad beleegyezésének. A hitben mi is szabadon döntünk Isten akaratának elfogadása mellett.
Abban az időben, Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
“- Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
“- Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt:
“- Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?”
Az angyal ezt válaszolta neki:
“- A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt:
“- Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”
Ezután az angyal eltávozott. (Lk 1, 26-38)
A keresztény emberiség számára, karácsony misztériuma Mária Erzsébetnél tett látogatásával kezdődik. Az örvendezést és a hitet mélyíti el, és az önátadás készségét növeli bennünk a történet.
A mögöttünk lévő decemberi napokat bizonyára a lázas készület jellemezte. Talán egyre nyugtalanabbak lettünk, vártuk az utolsó munkanapot, hogy végre vége legyen a karácsony előtti hajtásnak. Siettünk, hogy időben meg tudjuk venni a kiszemelt ajándékokat. Az ünnep közeledtével néha már elfogyott a türelmünk, és azt éreztük, hogy nem készülünk el időben. A felpörgetett életritmus, a rohangálások nem tettek jót az idegeinknek. Az utolsó napokban ráadásként ránk tör a lelkiismeret-furdalás is: Jó lett volna egy kicsit összeszedettebben és lelkesebben megtartani az  adventi gyertyagyújtásokat vasárnaponként. Jó lett volna esténként többször leülni együtt elmélkedni, beszélgetni. Jó lett volna türelmesebb lenni a szeretteimmel, az embertársaimmal. Jó lett volna több időt szánni a lelki felkészülésre. Jó lett volna a kézzelfogható ajándékok keresgélése és vásárlása mellett vagy helyett szívnek szóló, szeretetünkről némán tanúskodó lelki ajándékokról is gondoskodni.
Ha valakiben most ilyen érzések törnek felszínre, tanuljon belőle! Jövőre is lesz advent, lesz karácsony. Ha most elkapkodtunk, elhibáztunk valamit, és Isten megadja számunkra az életet, a lehetőséget, akkor  jövőre tudunk ezen javítani. Sőt, még idén is van erre idő. Még két nap, 48 óra. Már nincs munka, sem tanítás az iskolákban! A boltba szaladni is késő, úgy is megvettek már minden normális ajándéknak valót, és hitvány kacatot ne adjunk senkinek karácsonyra! A hitvány, leárazott ajándék leértékelt szeretetről árulkodik. A szeretet ennél értékesebb kincs. A szeretet, amelyre mindenki vágyik, minden ajándékon túl-, ezerszer értékesebb. A szeretet, amelyet nekem is éreznem, s mutatnom kell családtagjaim és mások felé, nem hitvány, értéktelen csecsebecse, nem giccs vagy szemét, netán ócska műanyag. A szeretet nem helyettesíthető semmi mással, még értékesnek mondott, drága ajándékkal sem.
Miért félünk kimutatni szeretetünket? Istennek volt ehhez bátorsága. Egyetlen fiát küldte el hozzánk. Jézusnak is volt bátorsága ahhoz, hogy üres kézzel szülessen meg emberi világunkban. Volt bátorsága ahhoz, hogy 33 év múlva odategye üres kezét a keresztre, hogy azt átszegezzék. Volt bátorsága ahhoz, hogy születésétől a haláláig minden pillanatban megmutassa szeretetét irántunk.
Van-e bátorságom ahhoz, hogy viszontszeressem őt? Van-e bátorságom az ő szeretetét továbbadni embertársaimnak? Van-e bátorságom kimutatni szeretetemet?
Urunk, Jézus Krisztus, te földi életed során mindig érezhetted a mennyei Atyád jóságát. Szenvedésedben és halálodban is Ő ölelt át Téged végtelen szeretetével. Mi, gyarló teremtmények, könnyen megfeledkezünk arról, hogy születéseddel az Atya magához ölel minden embert. Engedd, hogy  ezen a napon, és életünk végéig, érezzük isteni ölelésedet és szeretetedet. Jézusunk, taníts meg minket arra, hogy mindig a szeretetedben éljünk, és úgy szeressünk minden embert, ahogyan te szeretsz minket, s ahogy általad az Atya szeret minket!
Kérünk, Uram, erősítsd meg bennünk a hitet! Ámen.

advent 04

Adventi koszorúnkon meggyújtottuk a negyedik gyertyát is.