Mikolai Bertics Mihály honlapja

BOLDOG KARÁCSONYT!

karácsony_2013Karácsony szent ünnepe van, a Megváltó születésnapja, a gyermek Jézus születésének ünnepe.
„…az Úr fog nektek jelt adni: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek…” / Ézsaiás 7:14 /
„…Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!…” / Ézsaiás 9:5 /
„…Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba…” /Mikeás 5:1 /
„…Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten…” /Máté 1:23/
Napkeletről bölcsek jöttek és a zsidók újszülött királyát keresték.
„…Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt…”
Karácsony szent ünnepe van. Az elmúlt hetek lázas készülődésben teltek. Részletes körültekintéssel beszereztük ajándékainkat, amivel szeretteinket lepjük meg. Az ünnepi ételek is elkészültek. A mindennapos munkahelyi gondok – túlórázások – kellemetlenségei sem kíméltek bennünket. De mindez elhalványul, amikor immáron ünneplőben, meggyújtjuk a karácsonyi gyertyát s kigyulladnak a fények. Meghitten, kissé megilletődve vesszük körbe a fát, és felcsendül az ének:

“Mennyből az angyal, eljött hozzátok …”

Lehet, hogy egyeseknek csak hangulat, csak külsőség: mégis az ünnep mindannyiunknak rendkívüli alkalom arra, hogy mélységes igazságára ráébredjünk, és a hangulatból valóságot, a külsőségből lelkiséget teremtsünk.
A karácsony nem attól lesz szép és áldott, hogy kitakarítjuk és puccba vágjuk a lakást, tízféle ételt és süteményt készítünk, hogy halomban áll a fa alatt a sok, drága ajándék. Nem lesz szebb vagy jobb az ünnepünk, ha előtte megszakadunk a házimunkában, hogy aztán – a szent estén – szellemileg kimerülve, testileg pedig holtfáradtan roskadunk össze. A készülődés lehet az ünnep része, de nem attól lesz szép és jó karácsonyunk , hogy ételből és italból is bőség van, hanem attól, hogy együtt vagyunk.
Szent este van, ma született a Megváltó. Ebben a pillanatban, ha lehet, emeljük fel szívünket! Gondoljunk a velünk lévő – és a már eltávozott – szeretteinkre! Így fogadjuk magunkba Isten ajándékát, amiből mindenki egyformán részesülhet. Töltsön el bennünket a szeretet, hisz ez a nemes és fennkölt érzés senkit sem zár ki, hanem mindenkit összefog. Az igaz szeretet ad, és nem elvesz; Isteni ajándék, mely békességhez, boldogsághoz vezet! Legyen számunkra ez a karácsony üzenete! Éljünk bár magányosan, vagy szerető családi körben, egyformán feltölthetjük lelkünket békét hozó Isteni szeretettel!

Istentől áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

Mikolai Bertics Mihály