Mikolai Bertics Mihály honlapja

SZÁMVETÉS

számvetés

Számvetés-Anyám
Fikner Piroska festménye

Az év végéhez érve tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, mintegy összegezve és számba véve az elmúlt esztendő eseményeit, sikereit, kudarcait. Van, akit ez a számbavétel szomorú hangulattal tölt el. Van, akit csak az eredmények lelkesítenek. Az istenes ember ilyenkor mindig úgy tekint vissza, hogy szívében örömmel állapítja meg: bizony mindeddig megsegített minket az Isten! Hiszen az elmúlt esztendő minden napján, minden órájában élhettünk az isteni gondviselés,  megannyi áldásával. Mindenünk, amink csak van, Tőle való, Tőle szállt alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. A számadás napjai ezek. Minden ember megáll, hacsak néhány percre is, hogy végigtekintsen a múlt történésein. Mérlegre tesszük életünket, mi minden történt az elmúlt esztendőben.
Sokan szomorú szívvel teszik ezt, mert elvesztettek valakit, akit  nagyon szerettek, aki nagyon közel állt szívükhöz. Lelki szemeink előtt felidéződnek azoknak az arcvonásai, akikkel már itt e földön nem találkozunk többet. Mások mosollyal a szívükben gondolhatnak az elmúlt esztendőre, mert egy kis új családtaggal lettek gazdagabbak akinek a megjelenése életükben sok-sok örömnek a forrása. Többen elégedetten könyvelhetik el az elmúlt esztendő eredményeit, mert több jövedelmet, új lakást, autót, vagy ki tudja mit hozott az elmúlt esztendő számukra.
Mérlegre tesszük életünket, s az eredmények mellett bizony sok hiányosságra is rá kell döbbennünk. Olykor azt is őszintén be kell vallanunk önmagunknak, hogy nem sáfárkodtunk jól az időnkkel, tehetségünkkel, testi-lelki javainkkal. El kell gondolkoznunk arról is, “- vajon mennyivel lett tisztább, jobb az életem”? Mérlegelnünk kell: milyen volt a szeretetünk? Vajon nem csak szavakban nyilvánult-e meg, voltak-e tetteink is? Vajon hogyan gazdálkodtunk azzal a kegyelemmel, amellyel Isten naponként megtartott minket az elmúlt évben?
E mérlegelést követően rá kell döbbennünk, hogy Isten jobban kedvezett nekünk, mint ahogyan azt a mi bűneink, mulasztásaink, gyarlóságaink miatt megérdemeltük volna. Éppen ezért, ezeket az utolsó pillanatokat ebben az évben ne csak a nosztalgikus múltidézés töltse ki, hanem annál inkább a szívből jövő hála érzése. Hála mindenért, amit Istentől kaptunk, a szeretetéért, jóságáért, kegyelméért. Hálával kell áldoznunk, mert ezekben a pillanatokban is úgy állhatunk meg Előtte, mint kegyelmet nyert gyermekei: jó reménységgel a szívünkben, hogy amiképpen velünk volt az elmúlt esztendőben is életünk minden próbatételében, kísértésében, örömében, bánatában, úgy ebben a reánk köszöntő, sok titkot rejtő új esztendőben is velünk lesz. Ő, aki örök, aki mindenható Isten, aki végtelen kegyelmével, gondviselő szeretetével vesz körbe minket, embereket és tartja meg azt, aki benne bízik.

Isten adjon minden ember számára boldog új esztendőt!


Mikolai Bertics Mihály