Mikolai Bertics Mihály honlapja

HALDOKLUNK!

Jajgassanak és kiabáljanak a számok Európa fülébe. Az egész világ hallja meg: haldoklik egy ország!
Ne bolondítsuk tovább már magunkat: Magyarország elmúlni készül. De a számok beszélnek… hát, nemzeti föllendülésről méltóztatik beszélni? Tessék nézni, látni a nemzeti föllendülést!
Az emberek nem akarnak megszületni. Az emberek elmennek innen, ha már élnek. Az emberek nem házasodnak. Az emberek óvakodnak az utódoktól. Az emberek sietnek meghalni, mert nincs mód élni. Ez a nemzeti föllendülés.
Hazafiak, politikusok, olvassátok el, amit a statisztika mond. Poéták, írjatok, művészek, keressétek a színek, vonalak, gesztusnak égre síkoltását. Tudósok, kutassátok a históriában, miként haltak meg a nemzetek. Lássunk, lássunk tisztán. Csakugyan a halálra szánattunk? Vétkeztünk és életünkkel lakolunk most már? …Ezer évet éltünk Európában. De voltaképen fiatalok vagyunk. Nem élhettük az életünket. Nem hagyták, hogy éljünk. Az emberiségnek adósok maradtunk ezer szép ígérettel. És így fiatalon meghalunk – végelgyengülésben.

Ady Endre: Budapesti Napló, 1906.

Mikolai Bertics Mihály gyűjtése