Mikolai Bertics Mihály honlapja

HAZÁM!

fekete zászló

Fekete zászlót lenget a szél…

Trianon gyászos emlékére – 1920. június 4.

Leheletnyire zabolázott,
(megtorolt)
csatakiáltások,
nedves pillák alá csukott
messze-kék ég,
színvak-fehér kettős kereszt,
élőzöld hármas-halom,
füstölgő rom,
aranyba vert képmások,
színehagyott,
hétsávos hadilobogók,
lábhoz fektetett:
leffentyűs dzsidák,
véres szablyák,
címeres pajzsok
mérik földednek
drága árát
a hősök vérének
mércéjével.

Hánykolódó
sors-tengered
bordatörő sziklazátonyán
egyre halkul
az ének
visszhangjának
szakadatlan trubadúrja.

Árnyékká
csupaszodott
szemgödrös arcok,
cserepesre száradt ajkak,
imára kulcsolt kezek
fohászkodnak
kifosztott
Kárpát-oltárodnál;

– Áldoz a nép:
elhalón fuldokló
miatyánknyi beszéd.

Fegyver tokjában,
vér tág erekben,
halott sírjában,
kő kövön pihen;
– Béke van!

Mikolai Bertics Mihály – Csillag az égen… / 233 old.