Mikolai Bertics Mihály honlapja

IGAZ TÖRTÉNET

Igaz történet

Sir Alexander Fleming

Volt egyszer egy szegény skót földműves, Flemingnek hívták.
Egy napon, miközben a földeken járt, dolgozott, segélykiáltást hallott a közeli mocsárból. Odaszaladt a láphoz. Egy rémült fiút talált ott, derékig elmerülve a fekete iszapban, aki kiáltozva próbálta kiszabadítani magát.
Fleming egy percig sem habozott, megmentette a fiút a mocsárhaláltól.
Másnap díszes lovas kocsi gördült be a skót földműves szegényes portájára. Elegáns, nemes ember szállt ki belőle és a megmentett fiú apjaként mutatkozott be.
-Szeretném megfizetni és megköszönni, hogy megmentetted a fiam életét – mondta.
– Nem fogadhatok el fizetséget azért, amit tettem – válaszolta a skót, és egy szerény legyintéssel elintézte az ajánlatot.
Ekkor a földműves fia jelent meg a ház ajtajában.
– Ez a te fiad? – kérdezte a nemes ember.
– Igen – válaszolta büszkén Fleming.
– Akkor egyezzünk meg legalább abban, hogy a jótéteményért cserében, had biztosítsam neki is azt az életet; bánásmódot, oktatást és mindent, amit az én fiam kap és fog kapni. Ha a gyerek olyan tisztalelkű és becsületes, mint az apja, akkor bizonyosan olyan ember válik majd belőle, akire mind a ketten büszkék leszünk majd.
IGY IS LETT!
Fleming elfogadta a hálálkodó apa ajánlatát. Fia a legjobb iskolákba járt és mikor eljött az ideje, diplomát szerzett a St. Marya kórház orvosi karán Londonban, majd nemsokára az egész világ megismerte a nevét. Ő lett a kiváló Sir Alexander Fleming, a penicillin feltalálója.
Évekkel később, ugyanannak a nemesembernek a fia, akit korábban a gazdálkodó kimentett a mocsárból, tüdőgyulladást kapott.
És ekkor mi mentette meg az életét?
A penicillin!
Hogy hívták a nemesembert?
Lord Randolph Churchill.
És a fiát, aki a csodával határos módon, kétszer is megmenekült a haláltól?
Sir Winston Churchill.

 Mikolai Bertics Mihály gyűjtése