Mikolai Bertics Mihály honlapja

LELKI TÁMASZ

dr Csohány J

PhD. Dr. Dr. Csohány János

 – A HEIDELBERGI KÁTÉ –

Boldog emlékű Török István dogmatikai professzor tanította a debreceni teológián nekünk, első éves hallgatóknak a Heidelbergi Kátét 1956 őszén. A forradalom tiszántúli püspökjelöltje volt Török professzor úr, de a szovjet invázió lehetetlenné tette a püspök-választást. Örültünk, hogy professzorunk helyén maradhatott és ittuk szavait, s szóról-szóra megtanultuk a Kátét. Magyarázatai alapján beláttuk, hogy az valóban nem csupán hitigazságaink bibliai alapú összefoglalását adja, hanem lelki támaszt nyújt nehéz helyzetben, akár a halál közelében is.
Ezt erősítette meg Tóth Endre egyháztörténeti professzorunk, aki több tanulmányt írt a Káté magyarországi történetéről. Elmondta nekem egyszer, hogy amikor Erdély és a Partium, valamint a Bánság egy részének Romániához csatolása elkerülhetetlennek látszott, a kolozsvári református teológia professzorai azon gondolkodtak, hogy valami lelki támaszt nyújtó könyvet kellene a református magyarok kezébe adni. Egyszer az egyik professzor azzal lepte meg kollégáit, hogy talált egy kátét, ami csonka példány, hiányzik címlapja, de elolvasva ő úgy ítéli, hogy pontosan olyan irat, amilyet keresnek. Megmutatta kartársainak, míg Révész Imre egyháztörténeti professzortársa kezéhez jutva, az beleolvasott és boldogan kiáltott fel, hiszen ez a Heidelbergi Káté. Ez egyházunk hivatalos hitvallási irata volt, de az akkori teológiai irányok nem tartották korszerűnek és ismeretlenségbe süllyedt. Szerencsére az egyháztörténész ismerte és így kiadták, s konfirmációi kátéként használatba vették.
Évtizedek múltán elmondtam Makkai Lászlónak, Tóth Endre tanszéki utódának ezt a történetet. Igaz kellett, hogy legyen, mondta, mert tényleg megjelent akkor ott és ő Kolozsváron a konfirmációra készülve ezt tanulta.

PhD. Dr. Dr. Csohány János