Mikolai Bertics Mihály honlapja

SZOBORAVATÁS KOMÁROMBAN

Szoboravatás Komáromban 2009. augusztus 20.

 …AVAGY A KISEGÉR MESÉJE

Fabula

(A szlovák külügyminiszter diplomatáknak adott tájékoztatása szerint a magyar köztársasági elnök beutazása közelebbről meg nem nevezett veszélyekkel járna Szlovákia számára. 2009. 08. 20 )

* * *

Az egyik fagyos, téli éjszakán egy buddhista láma egy félig megdermedt egeret talált a küszöb előtt. Megsajnálta, magához vette, megmentette a fagyhaláltól, és megengedte neki, hogy ott maradjon nála. Teltek a napok, békében éltek, de az egér nem látszott valami boldognak. A láma pedig aggódott:
– Mi a baj, kis barátom? – kérdezte.
– Ó, te nagyon jó vagy hozzám. És a te házadban mindenki jó hozzám. De itt van a macska…
A láma elmosolyodott. Nem gondolt semmi rosszat a ház macskájáról, aki jól táplált volt, és eszébe sem jutott volna az egérvadászat. Éppen ezért, így válaszolt az egérnek:
– De az a szép macska nem akar neked semmi rosszat, barátom! Soha nem bántana egy kicsi, ártatlan egeret! Nincs mitől félned, erről biztosíthatlak.
– Hiszek neked, de ő mégis erősebb nálam – sírdogált a kisegér. – Annyira félek a macskától. A te hatalmad nagy. Változtass macskává engem is, kérlek! Akkor biztosan nem fogok félni tőle.
A láma a fejét rázta. Nem gondolta, hogy ez valami jó ötlet, de a kisegér addig könyörgött, addig kérlelte, hogy végül ráállt és azt mondta:
– Legyen, ahogy akarod, kis barátom! És a kisegér hirtelen nagy macskává változott.
Amikor elmúlt az éjszaka, és felkelt a nap, egy szép macska lépett ki a láma szobájából. De alighogy az egérből lett macska meglátta a ház igazi macskáját, iszkolt vissza a láma szobájába és bebújt az ágy alá.
– Mi történt veled – kérdezte a láma meglepetten. – Csak nem a macskától félsz?
Az egérből lett macska nagyon elszégyellte magát és könyörgésre fogta a szót:
– Szépen kérlek, változtass kutyává, acsarkodó, nagy kutyává; legyenek félelmetes tépőfogaim, ugassak hangosan…
– Legyen ahogy akarod – mondta a láma.
Amikor a nap nyugovóra tért, és meggyújtották az olajmécseket, egy hatalmas fekete kutya lépett ki a láma szobájából. Elsétált a ház küszöbéig, ahol meglátta a macskát, aki egyébként majdnem elájult, annyira megijedt. De a kutya még jobban félt a macskától. Fájdalmas vonítással rohant vissza a gazdája szobájába. A bölcs látta a remegő kutyát, és megkérdezte:
– Mi történt veled? Találkoztál egy másik kutyával?
Az egérből lett kutya majdnem meghalt szégyenében. És esdekelve kérte a buddhista lámát:
– Változtass tigrissé, nagyon kérlek, egy morgolódó, hatalmas tigrissé!
A láma ezúttal is teljesítette a kívánságát, és másnap egy ragadozó tekintetű tigris lépett ki a házból. Végigsétált az udvaron, mindenkit megijesztett, aztán kiment a kertbe, és ott találkozott a macskával, aki éppen hevenyészett a hűvösben. De alighogy meglátta a tigrist, magasra szökkent a levegőbe, és azonnal felfutott a legközelebbi fára, ott pedig lehunyta a szemét és azt mondogatta magában:
– Meghaltam! Jaj, meghaltam!
De a tigris, ahogy meglátta a macskát, panaszosan cincogni kezdett és meg sem állt a láma szobájáig. Ajtóstól berontott a házba és egy sötét sarokba húzódott.
– Miféle ijesztő állattal találkoztál? – kérdezte a láma.
– Én… én… nagyon kérlek… a macskától… ments meg engem! – dadogta az egérből lett tigris, még mindig remegve.
A láma nevetésbe tört ki:
– Most már érted, kis barátom!? A külső nem minden! Lehet hatalmas és elrettentő, mégis félsz a macskától, mert a szíved egy kisegéré.

Mikolai Bertics Mihály jegyzete