Mikolai Bertics Mihály honlapja

ÚJ HÍD A TISZÁN

T_híd 02xxx

Híd a Tiszán – Vásárosnaménynál

Vásárosnaménynál a korai középkorban – vagy még a korábbi időkben – állandó tiszai átkelőhely alakult ki. A XIV. századtól pedig a Lónyay családnak ezen a helyen már volt révjoga is.
Az első fahidat 1844-ben építették. Ebben az időben Namény már a tiszai gőzhajózás egyik végállomásaként is funkcionált. Állandó malmai a Tiszán a XIX. század végén még működtek. A többi község közül kiemelte a települést kedvező fekvése, valamint az, hogy három megye (Bereg, Szabolcs és Szatmár) találkozási pontján található. A fejlődését felgyorsította az utak, vasutak kiépítése is.

T_híd 01

A vásárosnaményi Tisza-híd – korabeli képeslapon

T_híd 07

A németek által – 1944 őszén – felrobbantott Tisza-híd Vásárosnaménynál.

Kutattam utána, de nem találtam annak a nyomát, hogy a vásárosnaményi fa hidat mikor váltotta korszerű, acélszerkezetű híd. Egy forrás szerint 1926-ban, de ezt a dátumot megcáfolja az a korabeli képeslap, amely a Tisza vashídját ábrázolja Vásárosnaménynál, a lap feladója pedig többek között az 1903. VII. 14-i dátumot jegyezte fel a lapra. Tény, hogy ez a híd már a II. Rákóczi Ferenc nevet viselte.
A trianoni békediktátum után a város a mintegy 40 ezer lakosú csonka-beregi térség oktatási, kulturális, egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi és közlekedési centrumává vált. Ebben pedig nagy szerepe volt a Tiszán átívelő hídnak is.
Ezt a hidat 1944 őszén, a visszavonuló német harcoló alakulatok felrobbantják. A megszálló, orosz csapatok egy ideiglenes fahidat ácsoltak a felrobbantott híd mellé – azon ment a forgalom több éven át.

T_híd 03

Az 1949-ben átadott II. Rákóczi Ferenc Tisza-híd, Vásárosnaménynál.

A második Tisza – hidat 1949-ben adták át a forgalomnak, szintén II. Rákóczi Ferenc néven. Ennek a hídnak az évek során nagyon leromlott az állapota, 2006-ban sebességkorlátozást, 2007-ben pedig súlykorlátozást vezettek be rajta, később pedig csak egy sávon lehetett haladni a kétsávos hídon.
Igen nagy forgalmú műtárgyról van szó, a felmérések alapján naponta csaknem 8500 gépjármű haladt át rajta. Rideg törésre hajlamos alapanyaga miatt a szakemberek szerint a felújítása gazdaságtalan lett volna, így inkább egy új híd építéséről született döntés. Tervezésére a Pont-Terv Mérnöki és Tanácsadó Zrt. kapott megbízást, a mérnöki feladatokat a Transinvest Kft. és a Föber Zrt. látta el.
Az új, II. Rákóczi Ferenc-híd  Vásárosnaménynál a Tiszán, közvetlenül a régi mellett, annak kifolyási (északi) oldalán épült. 2012 decemberében haladt át rajta az első jármű; 216 méter hosszú és 15 méter széles. Háromnyílású, folytatólagos főtartójú, szekrény keresztmetszetű acél gerendahíd. A négy vasbeton támasz alapozása 1 m átmérőjű Soilmec vasbeton fúrt cölöpözéssel készült. A járművek két sávon haladhatnak át rajta, de a tervezők és az építők gondoltak a gyalogosokra és a kerékpárosokra is, így gyalogos járda és kerékpársáv is épült az új hídon.  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 30 esztendeje nem volt ilyen léptékű hídépítés.
A régi híd hamarosan lebontásra kerül. A fotó pedig, amelyiken jelenleg mindkét híd egymás mellett látszik, afféle kuriózummá válik.

Mikolai Bertics Mihály

T_híd 04

Az új híd – a régi mellett, átadásra kész… – 2012. december 02.

T_híd 05

Utolsó simítások… – 2012. december 02.

T_híd 06

A régi és az új híd – egymás mellett – 2012. december 02.