Mikolai Bertics Mihály honlapja

Léleklátó

TE VAGY NEKEM…

Beregszászi Szabó Tibor grafikája

Beregszászi Szabó Tibor grafikája

Te vagy nekem,
ki nevet adsz a csendnek,
s ha messze elmerengek
láthatóvá teszed a végtelent,
s úgy bízol – hittel – bennem,
mint én a sosem látott,
élő Istenemben.

Te vagy nekem,
kinek édes ölébe dőlök,
repdesve lesed vágyamat,
gyermeteg kacajjal
ajkamba harapsz,
féltett sóhajod nyeled… Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A LELKEK BORA

"Zsákom a több kilométeres hegyi úton a hátamra izzadt..."

“Zsákom a több kilométeres hegyi úton a hátamra izzadt…”

 Mikolai Bertics Mihály jegyzete

Színük meghatározhatatlan, ízük változó; olykor édesen mámorító, som-fanyar szájfacsaró, vagy éppen epe-keserű, zamatuk felülmúlja Noé bármelyik bárkaszőlőjének nedűjét az isteni özönvíz óta. Gyökereik mélyebben vannak, mint a kőháti sziklarepedések, szerteágazva térben és időben az emberi lélek rejtett mélyén. Innen szokott a nedű néha buzgárként feltörni és illó sóhajként kiszökni a légtérbe, máskor, mint túlcsordult pohárból a lőre kiömleni az asztalra, vagy harmatgyöngyként megcsillanni a gödrös szemekben, és lassan alágördülni a barázdált arcon a füstös kocsmák simára koptatott kövére. Aki beszívja, vagy iszik belőle, menthetetlenül lerészegül.
Batizvasvári, Sárközújlak, Sárközliget, Kőszegremete, Avasújváros, Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A KEZDETEKTŐL

HPIM1811.JPG

HPIM1811.JPG

Mindenütt volt számunkra is föld,
rajta erdők, lankák, havasok,
egy csendes lak, tűzhely az örömnek,
s a bánatnak is volt benne sarok…

…tölgy, fenyő, nyír, olajfűz – a kertben;
napostya gyúlt a domboldalon túl,
keblünkben tűz, az asztalon gyertyák,
s kint hullott a hó szakadatlanul.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

TÁLTOSTÁNC

táltostáncFelhők felett, az Ég alatt
hadakozik táltos Bökény,
kilencszarvú fehér dobja
tüzet perget keble kövén:

Az Ég alatt, a fák felett,
izzó parázs, füstös káva
pereméhez varrva, feszül
fürge szarvasom irhája.

Kőre lépve, meg ne botolj,
jégre lépve, el ne csússzál,
vizeken át, bele ne ess,
Boholi Hara Bő jussán! Egy kattintás ide a folytatáshoz....

VELED URAM

Veled uramBaktatok néhány gondolattal,
baktatok át a városon,
a lámpa kerekded fénytaván
hitvány árnyékom átoson.

Egy sosem volt országból jövök,
megírtam azt, mit meg lehet,
(bár Júdások hada néz felém),
a bort, a nőt, a verseket.

Terhes a gond, és ha felrónám,
ezerszer bocsáss meg nekem.
Jó volt az időben lapozni,
így tovább vezess, Istenem. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

SZÍNEK, KÉPEK

színek_képek – jegyzet –

Életem legszebb képei futnak át nedves pilláim alatt. Látom, ahogy rám vetíted tekintetedet és nevetéssé érik hangodban az öröm, belekap a lenge nyári szél és elhozza hozzám, hívogat, lelkem zugában matat és örökös vággyá mélyül bennem. Énekek, dalok, zengő ódák, ihletek, versek, érintések; színek és képek hosszú füzére pereg előttem. Kezedben vadvirág-csokor – már hervadó. A kósza felhőkből Egy kattintás ide a folytatáshoz....

ADVENT 4. VASÁRNAPJA 2014.

advent 4. vasárnapA negyedik gyertya meggyújtása a legnagyobb titokra irányítja figyelmünket arra, hogy Jézusban beteljesedtek Izajás próféta szavai: “…mert Ő az Emmanuel, a velünk lévő Isten.”
A történelem folyamán a láthatatlan Isten többször és többféle módon kapcsolatra lépett az ő teremtményeivel. Ezekről a kapcsolatokról sokat megtudhatunk az Ószövetségi Szentírásokból. A láthatatlan Isten, Fiában Új szövetséget kötött az emberrel, amikor látható alakban, hús vér emberként megjelentette őt közöttünk. Így Jézus valóban Emmanuel, mert általa az Isten mindig velünk van – minden pillanatunkban, minden döntésünkben, minden nehézségünkben, minden aggodalmaskodásunkban, és velünk van örömeinkben, boldogságainkban is. Egy kattintás ide a folytatáshoz....